Krzywcza.eu - Dla wszystkich, którzy dobrze wspominają lata spędzone w Krzywczy.

Pod koniec XIV w. Jan i Szymon Dziersławowie weszli w posiadanie ziem od Przemyśla do Krzywczy. Prawdopodobnie otrzymali je od króla za zasługi dla królestwa, a być może kupli. Nie ma na ten temat, na razie bliższych informacji. Bracia podzieli między siebie te ziemie. Szymon posiadał Krzywczę i okolicę, a Jan Ostrów i okoliczne ziemie. Wiadomo również, że bracia byli synami Dziersława z Brześcia. Samo słowo Dziersław po łacinie  Derslai oznacza w języku staropolskim myto, podatki, czynsze opłaty. Czyli ten, który zbiera podatki. Biorąc pod uwagę ten wywód można mieć wątpliwości, co do szlacheckiego pochodzenia Dziersławów. Według Augusta Fenczaka - Dziersław herbu Godula (zawołanie: Mozgawa) był właścicielem wsi Brzeście w pobliżu Jędrzejowa w Małopolsce jeszcze w roku 1414. Miał on być ojcem Jana i Szymona. W chwili obecnej koło Jędrzejowa istnieje miejscowość Brzezie. Moim zdaniem jest to mało prawdopodobne, gdyż nie ma potwierdzenia tej tezy w późniejszych dokumentach. W żadnym nie występuje jakiego herbu byli Dziersławowie. W Aktach Grodzkich Ziemskich zachowało się kilkadziesiąt wpisów i nie ma jednej wzmianki na temat ich herbu. Samo imię Dziersław było w tym okresie dość popularne. W 1399 wzmiankowany w źródłach jest Nocolaus Derslai, w 1408 Siromino alia, Ziromino Derslai koło Płońska, w 1425 Andrzej syn Dziersława z Jackowa. Na podstawie dostępnych źródeł dotyczących tego tematu więcej jest pytań niż odpowiedzi.

W drugim pokoleniu Dziesławowie przyjęli do swojego imienia przydomek „z Krzywczy” np. Rafał z Krzywczy i tak się pisali aż do wygaśnięcia linii męskiej w Krzywczy po ożenku Małgorzaty z Aleksandrem Orzechowskim. Krzywieccy linii męskiej zamieszkali w innych rejonach Polski, ale w chwili obecnej trudno jest ich powiązać z konkretnymi osobami.

Boniecki w Herbarzu Polskim stwierdza: Jakiego herbu byli pierwotni dziedzice Krzywczy, nie wiadomo. W końcu XVIII-go i początku XIX-go wieku, legitymując się ze szlachectwa we Lwowie, jedni wykazali herb Kierdeja, inni herb własny (Massalskich odmienny). On też opracował genealogię krzywieckich, którą prezentuję poniżej: Dziersław z Krzywczy, zmarły w początkach w 1437 r., pozostawił wdowę Małgorzatę i córki: Katarzynę, za Jerzym Czeszykiem z Bukowego w 1437 r.; Jadwigę, wdowę po Dolińskim, sędzicu przemyskim 1461 r. i Beatę, wydaną po 1446 r. za Pakosza Czelatyckiego z Kusienic i synów: Jana, zwanego Lakwa, Rafała, Mikołaja Chabrego i Zebrzyda, inaczej Klewka. Matka wraz z synami, nabyła w 1437 roku wójtostwo [chodzi o sołectwo wcześnie od miasta lokowanej miejscowości] w Krzywczy od Jana z Parwazina, podżupka z Soli. To wójtostwo [sołectwo] oddali synowie 1446 r. matce w dożywocie, dopełniwszy poprzednio w 1444 r. działu całego majątku, który ponawiają w 1446 r.

Jan Lakwa wziął Chyrzynę, ale ją w 1446 r. sprzedał braciom, Mikołajowi i Klewkowi;

Rafał wziął Kupnę i Uhrzeczpole, Mikołaj i Klewek Krzywczę i Wolę Krzywiecką. Obaj ostatni zmarli bezdzietni, Klewek nie żył już w 1468 r., a Mikołaj umarł w 1480 r.

Jan Lakwa, z żony Jagienki Morawianki z Iwanczegopola, 1-o v. Piotrowej Burzyńskiej z Pielli, za którą dostał 400 grzywien posagu, pozostawił córkę Katarzynę, za Rafałem z Próchnika, zmarłą bezdzietnie w 1470 r. i syna Jana Lakwicza Krzywieckiego.  Jan w 1468 r. ze stryjami dzieli się spadkiem po stryju Zebrzydzie, sprzedał w 1474 r. części swe w Krzywczy i Chyrzynie za 800 grzywien Dobiesławowi z Żurawicy, wziął w 1490 r. w zastaw za 1,200 złot. węg. wójtostwo w Krośnie od Andrzeja Rzeszowskiego, umarł w 1506 r., pozostawiwszy z żony, Agnieszki Kulikowskiej same córki. Z nich Agnieszka wyszła za Stanisława Pantelowskiego w 1496 r.; Jadwiga, za Stanisława z Porudna w 1502 r.; Katarzyna, za Mikołaja Tomaszowicza z Dambowa (Osieczkowskiego) w 1502 r. ¶

Rafał, drugi z rzędu syn Dziersława, zabezpieczył w 1467 r. żonie Jadwidze 200 grzywien posagu, okazał w 1469 r. list królewski na 650 grzywien na Krasicach, sprzedał w 1472 r. Ruszelczyce za 700 grzywien Dobiesławowi z Żurawicy, umarł w 1502 r., pozostawiwszy cztery córki i trzech synów. Z nich: Małgorzata, za Aleksandrem Orzechowskim w 1474 r.; Anna, za Broniszem z Kociny i Korytnik w 1480 roku; Barbara, 1-o v. za Piotrem Cholowskim w 1491 r., 2-o v. za Mikołajem Mzurowskim w 1503 r. i Katarzyna, za Mikołajem Zawięzą z Lasek, wdowa w 1498 r.; synowie: Dziersław, Bernard i Mikołaj. Dziersław w 1487 r. jest studentem uniwersytetu krakowskiego, w 1508 r. dziedzic połowy Krzywczy i Ruszelczyc. Bernard, ożeniony z Zofią Laskowską, siostrą księdza Mikołaja, wójta z Mościsk, za którą dostał 100 grzywien posagu w 1488 r., dziedzic Krasic, Krzywieckiej i Tytowej Woli w 1508 r. ¶

Mikołaj, dziedzic Kupnej w 1508 r., otrzymał w 1512 r. z bratem Bernardem, potwierdzenie posiadania Krasic, a w 1511 r. zabezpieczył żonie Małgorzacie, córce Jana Świętopełka Zawadzkiego 300 grzywien posagu.

Tyle Boniecki zebrał informacji o Krzywieckich właścicielach Krzywczy, zebrał również inne informacje dotyczącej tej rodziny, ale to już inna historia.

Piotr Haszczyn [listopad 2019]

Zapraszamy na blog  - http://krzywcza.blogspot.com/

Linki

Blog Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Gmina Krzywcza Facebook - Hobbitówka

Parafia Krzywcza

Hobitówka

strona www

alt alt alt alt alt


 

 

 

 

Łatwy dostęp do innych przedsięwzięć internetowych, które są powiązane z Portalem Krzywcza Trzy Kultury oraz stron związanych z Krzywczą.