Krzywcza.eu - Dla wszystkich, którzy dobrze wspominają lata spędzone w Krzywczy.

A Ci, którzy już dni swoje skończyli i tak straszliwy termin odprawili niech mają pokój, pokój pożądany, Jezu kochany!

W tym linku na bieżąco będziemy informować o tych, którzy odeszli z krzywieckiej społeczności w bieżącym roku. Odwiedzających ten link [osoby wierzące] proszę o odmówienie dowolnej modlitwy w intencji zmarłych wymienionych poniżej.

Piotr Haszczyn

 

 

 

ZMARLI W ROKU 2024

 

 

Dnia 11 lutego 2024 r  zmarła zaopatrzona Św. Sakramentami

TERESA IWASIECZKO z d. AKIELASZEK

przeżywszy lat 82. Nabożeństwo żałobne odbyło się w kościele parafialnym w Ostrowie 13 lutego 2024 r. Następnie trumna z ciałem została odprowadzona na cmentarz w Ostrowie.


Dnia 26 stycznia 2024 r. po długiej ciężkiej chorobie, opatrzony świętymi Sakramentami zmarł

PIOTR TRAWNICKI

Pracownik Rejonu Dróg

 

przeżywszy lat 92. Nabożeństwo żałobne odbyło się w kościele parafialnym w Krzywczy 29 stycznia 2024 r. Następnie trumna z ciałem została odprowadzone na cmentarz w Krzywczy.


Dnia 23 stycznia 2024 r. po długiej ciężkiej chorobie, opatrzony świętymi Sakramentami zmarł

EUGIENIUSZ KRUK

Rolnik

 

przeżywszy lat 75. Nabożeństwo żałobne odbyło się w kościele parafialnym w Krzywczy 26 stycznia 2024 r. Następnie trumna z ciałem została odprowadzone na cmentarz w Krzywczy.

 

ZMARLI W ROKU 2023

Dnia 28 listopada 2023 r.  zmarł

STANISŁAW SWAT

Pracownik GS - u [sprzedawca sklepowy], rolnik

 

przeżywszy lat 69. Nabożeństwo żałobne odbyło się w kościele parafialnym w Krzywczy 30 listopada 2023 r. Następnie trumna  z ciałem została odprowadzone na cmentarz w Krzywczy.

 


Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 3.10.2023 r. przeżywszy 91 lat

zmarł były Dziekan Dekanatu Radymno II  i długoletni proboszcz parafii Michałówka. 

Ks. Prałat Marian Fedyk 

Pogrzeb w piątek 6.10. 2023r. o godz. 12.00. po Mszy św. ostatnie pożegnanie zmarłego ks. prałata i złożenie ciała na miejscowym cmentarzu w Michałówce.

Marian Fedyk urodził się w Krzywczy 10 grudnia 1932 roku. Syn Jana Fedyka i Marii z domu Bukowskiej. W dniu 30 maja 1957 roku przyjął święcenia kapłańskie w Przemyślu. Przez 36 lat był proboszczem w Michałówce i tam już jako emeryt do końca swoich dni służył Bogu i okolicznym mieszkańcom. W ciągu 36 lat proboszczowania, Ksiądz Prałat ochrzcił 934 dzieci, do I Komunii św. przygotował 1243 małych parafian, udzielił wielu rozgrzeszeń, rozdał niepoliczoną liczbę Komunii Świętej, pobłogosławił 359 małżeństw i przewodniczył 486 ostatnim pożegnaniom. Wielki trud włożył w budowę kościoła w Duńkowicach i Nienowicach, remontu kościółka w Grabowcu i kościoła w Michałówce. Dzięki staraniom ks. Mariana została utworzona nowa parafia w Nienowicach. Wspierał biednych, pomagał wszystkim potrzebującym pomocy. Udzielał pomocy duchowej i psychologicznej dla zagubionych, prawdziwy przewodnik i autorytet dla rodziny i parafian.

 

Dnia 26 kwietnia 2023 r.   zmarł

ANDRZEJ KOCYŁO

 

przeżywszy lat 59. Nabożeństwo żałobne odbyło się w kościele parafialnym w Krzywczy 29 kwietnia 2023 r. Następnie prochy została odprowadzone na cmentarz w Krzywczy.

 

 

Dnia 21 marca 2023 r. zaopatrzona świętymi sakramentami  zmarła

EMILIA SOBOL z d. DUDZIŃSKA

Pracownik Gminnej Spółdzielni w Dubiecku, Gospodyni domowa

 

przeżywszy lat 90. Nabożeństwo żałobne odbyło się w kościele parafialnym w Krzywczy 24 marca 2023 r. Następnie trumna z ciałem została odprowadzona na cmentarz w Krzywczy.

 


ZMARLI W ROKU 2022 

 

Dnia 14 października 2022 r  zmarła

STANISŁAWA KWASIŻUR

Gospodyni domowa

 

przeżywszy lat 75. Nabożeństwo żałobne odbyło się w kościele parafialnym w Krzywczy 17 października 2022 r.. Następnie trumna z ciałem została odprowadzona na cmentarz w Krzywczy.

 


Dnia 10 września 2022 r  zmarła

ZOFIA LEGENC

Pracownik piekarni, gospodyni domowa

 

przeżywszy lat 74. Nabożeństwo żałobne odbyło się w kościele parafialnym w Krzywczy 14 września 2022 r.. Następnie trumna z ciałem została odprowadzona na cmentarz w Krzywczy.

 


Dnia 3 lipca 2022 r  zmarł 

ROMAN OSIADŁY

Pracownik GS-u, rolnik

 

przeżywszy lat 82. Nabożeństwo żałobne odbyło się w kościele parafialnym w Krzywczy 6 lipca 2022 r.. Następnie trumna z ciałem została odprowadzona na cmentarz w Krzywczy.

 

 


Dnia 4 kwietnia 2022 r  zmarł 

PIOTR MICHAŁ GĄSKA

Rolnik

 

przeżywszy lat 68. Nabożeństwo żałobne odbyło się w kościele parafialnym w Krzywczy 12 KWIETNIA 2022 r.. Następnie trumna z ciałem została odprowadzona na cmentarz w Krzywczy.

 


Dnia 4 kwietnia 2022 r.   zmarła

KRYSTYNA PINDA

Gospodyni domowa

przeżywszy lat 78. Nabożeństwo żałobne odbyło się w kościele parafialnym w Krzywczy 7 kwietnia 2022 r. Następnie trumna z ciałem została odprowadzona na cmentarz w Krzywczy.

 

 

ZMARLI W ROKU 2021 

 

Dnia 9 grudnia 2021 r.  opatrzony św. Sakramentami zmarł 

MIECZYSŁAW KRUK

Murarz, rolnik

 

przeżywszy lat 84. Nabożeństwo żałobne odbyło się w kościele parafialnym w Krzywczy 11 grudnia  2021 r. Następnie trumna z ciałem została odprowadzona na cmentarz w Krzywczy.


Dnia 16 października 2021 r.  opatrzona św. Sakramentami zmarła

ELŻBIETA JANINA SOBOL z d. Czarniecka

Gospodyni domowa

przeżywszy lat 95. Nabożeństwo żałobne odbyło się w kościele parafialnym w Krzywczy 21 października 2021 r. Następnie trumna z ciałem została odprowadzona na cmentarz w Krzywczy.


Dnia 19 lutego 2021 r.  opatrzona św. Sakramentami zmarła

BARBARA CEPRYŃSKA-CIEKAWY z d. Noworolska

Pracownik Cukrowni w Przeworsku, gospodyni domowa

przeżywszy lat 82. W dniu 22 lutego 2021 po obrzędzie w kaplicy ciało została odprowadzone na cmentarz w Krzywczy. Następnie odbyła się msza żałobna w kościele parafialnym w Krzywczy.

 


Dnia 3 stycznia 2021 r.  opatrzony św. Sakramentami zmarł 

BOLESŁAW PINDA

Pracownik SKR, kierowca, rolnik

 

przeżywszy lat 79. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 7 stycznia 2021r. na cmentarzu w Krzywczy, a następnie zostało odprawione nabożeństwo żałobne w kościele parafialnym w Krzywczy.


ZMARLI W ROKU 2020

 

Dnia 5 grudnia 2020 r.  zmarła

BRONISŁAWA DUDYCZ

Gospodyni domowa

przeżywszy lat 88. W dniu 8 XII 2020 po obrzędzie w kaplicy ciało została odprowadzone na cmentarz w Krzywczy. Następnie odbyła się msza żałobna w kościele parafialnym w Krzywczy.

 

Dnia 22 października 2020 r.  opatrzona Św. Sakramentami zmarła

STANISŁAWA BEDNARCZYK - PRAWECKA

Gospodyni domowa

przeżywszy lat 81. W dniu 24 X 2020 po obrzędzie w kaplicy ciało została odprowadzone na cmentarz w Krzywczy. Następnie odbyła się msza żałobna w kościele parafialnym w Krzywczy.

 

Dnia 3 września 2020 r.  po walce z ciężką chorobą  zmarł 

KRZYSZTOF NOWOROLSKI

Hydraulik

przeżywszy lat 57. Nabożeństwo żałobne odbyło się w kościele parafialnym w Krzywczy 5 września  2020 r. Następnie trumna z ciałem została odprowadzona na cmentarz w Krzywczy.

 


Dnia 17 kwietnia 2019 r.  zmarła

JOANNA NOWOROLSKA

Gospodyni domowa

przeżywszy lat 91. Nabożeństwo żałobne odbyło się w kościele parafialnym w Krzywczy 21 kwietnia 2020 r. Następnie trumna z ciałem została odprowadzona na cmentarz w Krzywczy.


Dnia 16 marca 2020 r.  po walce z ciężką chorobą opatrzony Św. Sakramentami zmarł 

ANDRZEJ KORYTKO

Pracownik MPEC

przeżywszy lat 57. Nabożeństwo żałobne odbyło się w kościele parafialnym w Krzywczy 19 marca  2020 r. Następnie trumna z ciałem została odprowadzona na cmentarz w Krzywczy.

 

 

ZMARLI W ROKU 2019

 

Dnia 5 listopada 2019 r.   opatrzona Św. Sakramentami zmarła

KAZIMIERA TRAWNICKA

Listonoszka, gospodyni domowa

przeżywszy lat 81. Nabożeństwo żałobne odbyło się w kościele parafialnym w Krzywczy 9 listopada 2019 r. Następnie trumna z ciałem została odprowadzona na cmentarz w Krzywczy.

 

Dnia 25 października 2019 r.  zmarła opatrzona Św. Sakramentami najukochańsza moja mama

ROZALIA HASZCZYN

Krawcowa, gospodyni domowa

przeżywszy lat 91. Nabożeństwo żałobne odbyło się w kościele parafialnym w Krzywczy 28 października 2019 r. Następnie trumna z ciałem została odprowadzona na cmentarz w Krzywczy.


Dnia 26 lipca 2019 r.  zmarła 

OLGA MLECZAK

Gospodyni domowa

przeżywszy lat 92. Nabożeństwo żałobne odbyło się w kościele parafialnym w Krzywczy 31 lipca 2019 r. Następnie trumna z ciałem została odprowadzona na cmentarz w Krzywczy.

 


 

Dnia 22 czerwca 2019 r.  zmarła 

HELENA OSIADŁY

Woźna

przeżywszy lat 82. Nabożeństwo żałobne odbyło się w kościele parafialnym w Krzywczy 25 czerwca 2019 r. Następnie trumna z ciałem została odprowadzona na cmentarz w Krzywczy.


 

Dnia 5 marca 2019 r.  zmarł opatrzony Św. Sakramentami 

WALERIAN PRAWECKI

Emerytowany oficer policji

 

przeżywszy lat 73. Nabożeństwo żałobne odbyło się w kościele parafialnym w Krzywczy 7 maja  2019 r. Następnie trumna z ciałem została odprowadzona na cmentarz w Krzywczy.


 

Dnia 25 kwietnia 2019 r.  zmarł 

JAN KRUK

Pracownik leśny, rolnik

 

przeżywszy lat 70. Nabożeństwo żałobne odbyło się w kościele parafialnym w Krzywczy 27 kwietnia 2019 r. Następnie trumna z ciałem została odprowadzona na cmentarz w Krzywczy.

 


Dnia 13 marca 2019 r.  zmarł opatrzony Św. Sakramentami 

EUGENIUSZ BANAT

Mistrz murarski

 

przeżywszy lat 78. Nabożeństwo żałobne odbyło się w kościele parafialnym w Krzywczy 15 marca 2019 r. Następnie trumna z ciałem została odprowadzona na cmentarz w Krzywczy.


 

ZMARLI W ROKU 2018

 

Dnia 21 grudnia 2018 r.  zmarł opatrzony Św. Sakramentami 

MICHAŁ TRAWNICKI

Ostatni tkacz, krzywiecki Nikifor

przeżywszy lat 93. Nabożeństwo żałobne odbyło się w kościele parafialnym w Krzywczy 23 grudnia 2018 r. Następnie trumna z ciałem została odprowadzona na cmentarz w Krzywczy.


 

Dnia 1 grudnia 2018 r. i krótkich i ciężkich cierpieniach  zmarł opatrzony Św. Sakramentami 

STANISŁAW KRUK

Malarz

przeżywszy lat 67. Nabożeństwo żałobne odbyło się w kościele parafialnym w Krzywczy 5 grudnia 2018 r. Następnie trumna z ciałem została odprowadzona na cmentarz w Krzywczy.


Dnia 20 listopada 2018 r.  zmarł opatrzony Św. Sakramentami 

ANDRZEJ WOLAŃSKI

Mistrz murarski

przeżywszy lat 72. Nabożeństwo żałobne odbyło się w kościele parafialnym w Krzywczy 23 listopada 2018 r. Następnie trumna z ciałem została odprowadzona na cmentarz w Krzywczy.


Dnia 6 PAŹDZIERNIKA 2018 r.  zmarła w Krakowie

TERESA MATUSZEK - KNOPEK

Lekarz ginekolog

przeżywszy lat 71. Nabożeństwo żałobne odbyło się w kościele parafialnym w Krzywczy 10 października 2018 r. Następnie trumna z ciałem została odprowadzona na cmentarz w Krzywczy.


Dnia 6 LIPCA 2018 r.  opatrzona Św. Sakramentami zmarła

WANDA KRUPA

Gospodyni domowa, Sybiraczka

przeżywszy lat 81. Nabożeństwo żałobne odbyło się w kościele parafialnym w Krzywczy 9 lipca 2018 r. Następnie trumna z ciałem została odprowadzona na cmentarz w Krzywczy.

 

ZMARLI W ROKU 2017

Dnia 15 maja 2017 r.  opatrzona Św. Sakramentami zmarła

ANNA BANAT

Nauczycielka

przeżywszy lat 75. Nabożeństwo żałobne odbyło się w kościele parafialnym w Krzywczy 17 maja 2017 r. Następnie trumna z ciałem została odprowadzona na cmentarz w Krzywczy.

 

ZMARLI W ROKU 2016

Dnia 26 października 2016 r. zmarła w Krakowie

IRENA MAZUREK z d. SAWICKA

Pracownik administracji, Sybiraczka

przeżywszy lat 86. Nabożeństwo żałobne odbyło się w kościele parafialnym w Krzywczy w dniu 31 XI. Następnie trumna z ciałem została odprowadzona na cmentarz w Krzywczy.


 

Dnia 23 września 2016 r. zmarła

OLGA MICEK

Gospodyni domowa

przeżywszy lat 94. Nabożeństwo żałobne odbyło się w kościele parafialnym w Krzywczy w dniu 28 IX. Następnie trumna z ciałem została odprowadzona na cmentarz w Krzywczy.

 

Dnia 5 sierpnia 2016 r. zmarł

EDWARD CHROMIAK

Nauczyciel

przeżywszy lat 85. Nabożeństwo żałobne odbyło się w kościele parafialnym w Krzywczy w dniu 10 VIII. Następnie trumna z ciałem została odprowadzona na cmentarz w Krzywczy.


 

Dnia 25 lipca 2016 r. po krótkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramentami zmarła

STANISŁAWA MIERZWA

Gospodyni domowa

przeżywszy lat 93. Nabożeństwo żałobne odbyło się w kościele parafialnym w Krzywczy 27 lipca 2016 r. Następnie trumna z ciałem została odprowadzona na cmentarz w Krzywczy.

 

 

Dnia 8 lipca 2016 r.  po krótkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami zmarł:

WAWRZYNIEC JAMROZIK

Emerytowany komendant Milicji

przeżywszy lat 88. Nabożeństwo żałobne odbyło się 9 lipca w kościele parafialnym w Krzywczy. Następnie trumna z ciałem została odprowadzona na cmentarz w Krzywczy.


 

Dnia 29 lutego 2016 r.  po krótkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami zmarł:

MIECZYSŁAW PAWŁOWSKI

Pracownik GS w Krzywczy, sprzedawca

przeżywszy lat 77. Nabożeństwo żałobne odbyło się 2 marca w kościele parafialnym w Krzywczy. Następnie trumna z ciałem została odprowadzona na cmentarz w Krzywczy.

 


 

Dnia 31 stycznia 2016 r. po długich cierpieniach zmarła

BOGUSŁAWA KWAŚNIA

 

przeżywszy lat 42. Nabożeństwo żałobne odbyło się 6 lutego w kościele parafialnym w Krzywczy. Następnie trumna z ciałem została odprowadzona na cmentarz w Krzywczy.

 

 

 

ZAMRLI W ROKU 2015

Dnia 17 kwietnia 2015  zmarł:

WIESŁAW NOWOROLSKI

Inżynier, przedsiębiorca

przeżywszy lat 54. Msza Św. Pogrzebowa dobyła się 22 kwietnia  w kaplicy na cmentarzu Wilkowyja w Rzeszowie, a następnie ceremonia pochówku.

 


Dnia 29 stycznia 2015 r. zmarła

ALBINA KILJAN Z D. KROCZEK

Salowa szpitalna

przeżywszy lat 75. Nabożeństwo żałobne odbyło się w kościele parafialnym w Krzywczy. Następnie trumna z ciałem została odprowadzona na cmentarz w Krzywczy.

 

 

Dnia 25 lutego 2015 r. zmarła

LESŁAWA NIKLEWICZ z d. FEDYK

Nauczycielka

przeżywszy lat 55. Nabożeństwo żałobne odbyło się 28 lutego w Archikatedrze w Przemyślu. Następnie trumna z ciałem została odprowadzona na Cmentarz Główny w Przemyślu.

 

 

ZAMRLI W ROKU 2014

Dnia 18 grudnia 2014  zmarł:

RYSZARD ZIEMIAŃSKI

Rolnik

przeżywszy lat 67. Nabożeństwo żałobne odbyło się 21 grudnia w kościele parafialnym w Krzywczy. Następnie trumna z ciałem została odprowadzona na cmentarz w Krzywczy.

 

Dnia 28 czerwca 2014 r. zmarła śmiercią tragiczną

JOANNA NESSEL z d. HNAT

Pielęgniarka

przeżywszy lat 55. Nabożeństwo żałobne odbyło się 3 lipca w kościele parafialnym w Krzywczy. Następnie trumna z ciałem została odprowadzona na cmentarz w Krzywczy.


Dnia 12 kwietnia 2014 zmarł:

WŁADYSŁAW WALCZAK

Elektryk, Sołtys Krzywczy

przeżywszy lat 68. Nabożeństwo żałobne odbyło się 15 kwietnia w kaplicy cmentarnej w Krzywczy. Następnie trumna z ciałem została odprowadzona na cmentarz w Krzywczy.

 

ZAMRLI W ROKU 2013

Dnia 24 grudnia 2013 opatrzona Świętymi Sakramentami zmarła:

JÓZEFA SOBOL z d. Köhler

Ekspedientka sklepowa

przeżywszy lat 90. Nabożeństwo żałobne odbyło się 28 grudnia w kościele parafialnym w Krzywczy. Następnie trumna z ciałem została odprowadzona na cmentarz w Krzywczy.


Dnia 2 września 2013 opatrzona Świętymi Sakramentami zmarła:

JANINA KOPKO

Świetlicowa, długoletnia przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich

przeżywszy lat 85. Nabożeństwo żałobne odbyło się 5 września w kościele parafialnym w Krzywczy. Następnie trumna z ciałem została odprowadzona na cmentarz w Krzywczy.


Dnia 28 sierpnia 2013 zmarła:

ELŻBIETA KWAŚNA

Gospodyni domowa

przeżywszy lat 74. Nabożeństwo żałobne odbyło się 30 sierpnia w kościele parafialnym w Krzywczy. Następnie trumna z ciałem została odprowadzona na cmentarz w Krzywczy.


Dnia 25 lipca 2013 zmarł:

JAN KROCZEK

Pracownik Rejonu Dróg Publicznych

przeżywszy lat 67. Nabożeństwo żałobne odbyło się 27 lipca w kościele parafialnym w Krzywczy. Następnie trumna z ciałem została odprowadzona na cmentarz w Krzywczy.


Dnia 9 lipca 2013 opatrzony Świętymi Sakramentami zmarł:

WŁADYSŁAW WOLAŃSKI

Rolnik, kościelny

przeżywszy lat 73. Nabożeństwo żałobne odbyło się 11 lipca w kościele parafialnym w Krzywczy. Następnie trumna z ciałem została odprowadzona na cmentarz w Krzywczy.


28 czerwca 2013 r.  zmarła śmiercią tragiczną:

MARTA LEKKA

Ekspedientka sklepowa

przeżywszy lat 36. Wyprowadzenie zwłok nastąpiło 2 lipca z domu żałoby do kościoła parafialnego w Krzywczy, gdzie została odprawiona Msza święta żałobna. Następnie trumna z ciałem została odprowadzona na cmentarz w Krzywczy.


Po krótkich cierpieniach, opatrzona Świętymi Sakramentami dnia 13 czerwca 2013 r. zmarł:

KAZIMIERZ PALCZAK

Kierowca, pracownik Rejonu Dróg Publicznych

przeżywszy lat 56. Wyprowadzenie zwłok nastąpiło 15 czerwca z domu żałoby Krzywcza 32 do kościoła parafialnego w Krzywczy, gdzie została odprawiona Msza święta żałobna. Następnie trumna z ciałem została odprowadzona na cmentarz w Krzywczy.


W kwietniu 2013 zmarła:

JANINA MIERZWA z d.KAZIENKO

Długoletnia kucharka Przedszkola w Krzywczy

przeżywszy lat 82. Msza nad urną z prochami zmarłej odbyła się 13 IV. Następnie prochy zostały odprowadzone i złożone na cmentarzu w Krzywczy.


Dnia 17 stycznia 2013 zmarł:

FRANCISZEK KRUK

Palacz c.o.

członek senior Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywczy

przeżywszy lat 89. Nabożeństwo żałobne odbyło się 19 stycznia w kościele parafialnym w Krzywczy. Następnie trumna z ciałem została odprowadzone na cmentarz w Krzywczy.


Dnia 14 stycznia 2013 zmarła:

ANIELA TRAWNICKA

Poczmistrzyni

przeżywszy lat 76. Wyprowadzenie zwłok nastąpiło 16 stycznia z domu żałoby  do kościoła parafialnego w Krzywczy, gdzie została odprawiona Msza święta żałobna. Następnie trumna z ciałem została odprowadzone na cmentarz w Krzywczy.

 

 

ZAMRLI W ROKU 2012

Dnia 17 grudnia 2012 r. zmarła:

JÓZEFA MEZGIER

Gospodyni domowa, długoletni pracownik fizyczny Banku Spółdzielczego w Krzywczy

przeżywszy lat 70. Wyprowadzenie zwłok nastąpiło 19 grudnia z domu żałoby do kościoła parafialnego w Krzywczy, gdzie została odprawiona Msza święta żałobna. Następnie ciało z trumną zostało odprowadzone na cmentarz w Krzywczy.


Po długich cierpieniach, opatrzona Świętymi Sakramentami dnia 21 marca 2012 r. zmarła:

BRONISŁAWA PALCZAK z domu KRÓL

gospodyni domowa

przeżywszy lat 81. Wyprowadzenie zwłok nastąpiło 22 marca z domu żałoby Krzywcza 33 do kościoła parafialnego w Krzywczy, gdzie została odprawiona Msza święta żałobna. Następnie trumna z ciałem została odprowadzone na cmentarz w Krzywczy

 

 

ZAMRLI W ROKU 2011

Dnia 1 sierpnia 2011 r. zmarł:

WIESŁAW NIKLEWICZ

rolnik

przeżywszy lat 51. Wyprowadzenie zwłok nastąpiło 3 sierpnia z domu żałoby do kościoła parafialnego w Krzywczy, gdzie została odprawiona Msza święta żałobna. Następnie ciało z trumną zostało odprowadzone na cmentarz w Krzywczy


 

Po długich cierpieniach, opatrzona Świętymi Sakramentami dnia 4 czerwca 2011 r. zmarła

MONIKA WOLAŃSKA

pielęgniarka

przeżywszy lat 38. Wyprowadzenie zwłok nastąpiło 6 czerwca z domu żałoby Krzywcza 17 do kościoła parafialnego w Krzywczy, gdzie została odprawiona Msza święta żałobna. Następnie trumna z ciałem została odprowadzone na cmentarz w Krzywczy

 


Po długich cierpieniach, opatrzona Świętymi Sakramentami dnia 28 maja 2011 r. zmarła:

ALEKSANDRA BANAŚ

nauczycielka, wychowawczyni

przeżywszy lat 65. Uroczystości pogrzebowe odbyły się dnia 31 maja, różaniec, po nim msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym w Krzywczy. Następnie ciało z trumną zostało odprowadzone na cmentarz w Krzywczy.

 


Dnia 20 lutego 2011 r. zmarła:

WERONIKA STODOLAK

gospodyni domowa

przeżywszy lat 83. Uroczystości pogrzebowe odbyły się dnia 24 lutego różaniec, po nim msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym w Krzywczy. Następnie ciało z trumną zostało odprowadzone na cmentarz w Krzywczy.


 

Po długich cierpieniach, opatrzona Świętymi Sakramentami dnia 12 lutego 2011 r. zmarła:

MARIA KUŹBIDA

Sprzedawczyni sklepowa, świetlicowa

przeżywszy lat 83. Wyprowadzenie zwłok nastąpiło 14 lutego z domu żałoby Krzywcza 115 do kościoła parafialnego w Krzywczy, gdzie została odprawiona Msza święta żałobna. Następnie ciało z trumną zostało odprowadzone na cmentarz w Krzywczy.

Linki

Blog Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Gmina Krzywcza Facebook - Hobbitówka

Parafia Krzywcza

Hobitówka

strona www

alt alt alt alt alt


 

 

 

 

Łatwy dostęp do innych przedsięwzięć internetowych, które są powiązane z Portalem Krzywcza Trzy Kultury oraz stron związanych z Krzywczą.