Krzywcza.eu - Dla wszystkich, którzy dobrze wspominają lata spędzone w Krzywczy.

Końcem października 2019 r. wydano steraniem Uniwersytetu Rzeszowskiego trzytomowe wspomnienia Janiny Romanowskiej właścicielki majątku w Ruszelczycach. Od 10 lat posiadam maszynopis tych wspomnień często wykorzystując w różnych artykułach. Historia jego wydania to prawie 9 lat kiedy to pomysł jego wydania w Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Przemyślu podjął profesor Zdzisław Budzyński. Później sprawa ucichła, ale w roku ubiegłym podjęta na nowo. Jest to pozycja niezwykle cenna nie tylko dla Ruszlczyc, ale dla całej ziemi przemyski. Opisy genealogii ziemiaństwa od Przemyśla do Dubiecka, zwyczajów, wydarzeń jest niesamowita. Także życie rodzinne nie tylko autorki, ale i całych miejscowości jest opisane barwnie i ze szczegółami. Ale to zasługa również rodziny, która pisała owe wspomnienia przesyłając do Janiny Romanowskiej, a ona nadała jej ostateczny kształt. Same wspomnienia zostały opracowane przez panie Jolantę Kwak-Kamińską i Sabinę Rejman, dodano zdjęcia oraz przepisy. Mam i ja swój wkład w wydanie owego pamiętnika, w którym wykorzystano kilka zdjęć z mojego archiwum. Zachęcam do zakupu w księgarniach internetowych oraz w wydawnictwie. Wydawnictwo UR Tel. 0178721369.

 


K W E S T A 2019

W tegorocznej VII już kweście 1 listopada będziemy zbierać pieniądze na renowację nagrobka Starzyńskich h. Lis. Okazały nagrobek z bloku wapiennego wymaga renowacji, jak również istniejąca przed nim krypta. W roku 1858 pochowano w grobowcu Jadwigę Starzeńską [na nagrobku jest Mdzia – pewnie zdrobnienie używane w rodzinie], zmarłą w wieku 18 lat córkę Adama i Ceceli Badeni h. Bończa. W 1869 r. zmarł Adam Starzeński Powstaniec Listopadowy, który spoczął obok córki.

Zebraliśmy 4764 zł. za serdecznie dziękujemy. Organizatorem tegorocznej kwesty było Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu we współpracy z Urzędem Gminy Krzywcza. Patronat medialny nad kwestą sprawował portal Krzywcza Trzy Kultury.
Koordynatorem kwesty była p. Agata Wiśniowska.

Dziękujemy wszystkim kwestującym i darczyńscom:
-P. Wacławowi Pawłowskiemu Wójtowi Gminy Krzywcza,
- p. Elżbiecie Urban - dyrektorowi Zespołu Szkół w Krzywczy,
- p. Kazimierzowi Kurasz - wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Krzywcza,
- p. Wiesławie Zatwardnickiej - radnej Gminy Krzywcza,
- p. Marii Pawłowskiej - radnej Gminy Krzywcza oraz sołtys Reczpola,
- p. Elżbiecie Sitnik - sołtys wsi Średnia,
- p. Agnieszce Popowicz - nauczyciel ZS Krzywcza,
- p. Ewie Korytko - nauczyciel ZS Krzywcza,
- p. Marcie Bucik - nauczyciel ZS Krzywcza,
- p. Józefie Fedyk - nauczyciel ZS Krzywcza,
- p. Jolancie Zawada - prezes Stowarzyszenia "Jesteśmy razem w Ruszelczycach" i pracownik UG Krzywcza,
- p. Katarzynie Legenc - pracownikowi UG Krzywcza,
- p. Barbarie Stodolak - emerytowana dyrektor SP Krzywcza,
- p. Aurelii Kocyło - emerytowany nauczyciel SP Krzywcza,
- p. Kazimierze Kwaśnej - pracownik UG Krzywcza oraz członek KGW Wola Krzywiecka,
- p. Piotrowi Gierula - radny Gminy Krzywcza,
- p. Pawłowi Łozińskiemu - sołtysowi Chyrzyny,
- p. Markowi Chomka - naczelnikowi OSP Krzywcza,
- p. Robertowi Sobol - członkowi OSP Krzywcza i pracownikowi UG Krzywcza
oraz uczniom ZS Krzywcza: Amelii Sobol, Aleksandrze Śliwiak, Martynie Bińko, Emilii Łozińskiej, Emilii Bukowskiej, Magdalenie Pawłowskiej, Witoldowi Wolańskiemu, Kacprowi Mazur, Antoniemu Wanat, Rafałowi Król.

 


Na krzywieckim cmentarzu zakończył się remont nagrobka Brygidy Laimsner. Nagrobek odremontowano dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu. Ogólny koszt prac konserwatorskich to suma: 19 964,13 zł. W tym środki z „Kwesty 2018 w Krzywczy”- 4 095,00 zł, dotacja Konserwatora Zabytków 9000,00 zł, dotacja Urzędu Gminy Krzywcza - 4000,00 zł i środki własne TPPiR - 2 869,13 zł). Jest to najstarszy i najpiękniejszy nagrobek w Gminie Krzywcza. Przez kilkadziesiąt lat elementy pomnika leżały zarośnięte trawą i przekryte ziemią odnalezione przez p. Halszkę Granek w roku ubiegłym przy okazji konserwacji pomnika hr. Karoliny Dembińskiej. Również p. Halszka przywróciła pomnikowi imponujący blask.

28 września 2019 r. Stowarzyszenie Adsum z Ostrowa zorganizowało dla swoich członków i sympatyków wycieczkę do Krzywczy śladem Trzech Kultur oraz na ziemię dubiecką. Zwiedzili również cerkiew w Chyrzynce i pili pyszną kawkę w siedzibie Mass Media San przy krzywieckiej świetlicy. 


13 września 2019 r. w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbyło się otwarcie mojej wystawy fotograficznej pt. Twarze Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu w obiektywie Piotr Haszczyna. Wystawę można  w godzinach otwarcia muzeum.

23 sierpnia 2019 r. odwiedzili Krzywczę panowie Liberman i Ferenc przedstawiciele Heiritage Fundation. Na wniosek krzywieckich Żydów z USA fundacja planuje sfinansować ogrodzenie cmentarza żydowskie oraz renowację macew. Bardzo cieszymy się z tej inicjatywy i czekamy na jej realizację.

 

17 sierpnia 2019 r. w krzywieckiej świetlicy zostało oficjalnie otworzone Centrum Promocji Doliny Sanu. Jest to pomysł Małgorzaty i Janusza Dachnowiczów, którzy włączyli w projekt również inne osoby. Dwa pomieszczeni świetlicy w tym piwnica otrzymały nową aranżację utrzymaną w stylu dworsko-rustykalnym. Piękne pomieszczania będą służyć nie tylko na promocję turystki, ale spółka Media San zajmować się będzie działalnością poligraficzną, doradztwem reklamowym, wydawnictwem. Dziejący sklepik z pamiątkami i publikacjami historyczno- turystycznymi będzie wizytówką Krzywczy. A w niedzielę będzie można pójść na poobiednią kawę, których ma być 7 gatunków. Serdeczne gratulacje za realizację pięknego projektu.

 

31 marca 2019 r. odbył się pogrzeb ŚP. Ks. Stanisława Sroki, który w latach 1988-2001 był proboszczem krzywieckiej parafii. To czas wypełniony wielką pracą: budowa kościoła w Średniej, kompleksowy remont kościoła, plebanii i wikarówki  w Krzywczy, zaplanowanie budowy kościołów w Ruszelczycach i na Reczpolu. W pracy duszpasterskiej przywrócenie wieczystej nowenny do M.B Nieustającej Pomocy, szerzenie kultu Matki Boskiej fatimskiej, Bożego Miłosierdzia i wiele innych dzieł. Z krzywieckiej parafii udała się niezbyt liczna delegacja na żałobne uroczystości w Kolonii Polskiej. Zamówiony autokar nie był zapełniony po brzegi, część osób udawała się samochodami prywatnymi. Wśród delegacji byli strażacy z Krzywczy i Ruszelczyc z wieńcami  i ze sztandarami. Dla kronikarski dokładności trzeba dodać, że pocztu OSP z Reczpola nie było. Uroczysta msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem J.E. ks. Arcybiskupa Szala  zgromadziła ponad setkę księży i tyle samo sióstr zakonnych, poczty sztandarowe i delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych oraz nieprzebrane tłumy wiernych, którzy dziękowali za życie śp. Stanisława.Na koniec mszy św. przemówili przedstawiciele Rady Parafialne, władz Gminnych i kościelnych, ks. Witold najbliższy współpracownik. Widząc, że z krzywieckiej parafii nikt godniejszy nie był wstanie podziękować za 13 ciężkich lat pracy ks. Stanisława zrobiłem to ja w kilkunastu naprędce skleconych zdaniach.  Ks. Stanisław Sroka zgodnie z życzeniem został pochowany na cmentarzu w Kolonii Polskiej.

Piotr Haszczyn [kwiecień 2019 r.]

Więcej Zdjęci kliknij TU

FILM

 Radio FARA relacja z uroczystości pogrzebowej śp. ks. Sroki: 

 Zapraszamy na blog  - http://krzywcza.blogspot.com/

Linki

Blog Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Gmina Krzywcza Facebook - Hobbitówka

Parafia Krzywcza

Hobitówka

strona www

alt alt alt alt alt


 

 

 

 

Łatwy dostęp do innych przedsięwzięć internetowych, które są powiązane z Portalem Krzywcza Trzy Kultury oraz stron związanych z Krzywczą.