Krzywcza.eu - Dla wszystkich, którzy dobrze wspominają lata spędzone w Krzywczy.

ZABEZPIECZENIE CERKWI W BABICACH

10 XII 2015 r. po nagłośnieniu problemu w mediach społecznościowych oraz Nowinach, Starostwo powiatowe  w Przemyślu zabezpieczyło cerkiew w Babicach. Od lat w dachu były dziury przez, które budynek zaciekał.

Artykuły z prasy: 

Cerkiew w Babicach popada w ruinę

Zabezpieczyli starą cerkiew w Babicach

alt

 

WIELKA WOJNA W ROCZNIKU PRZEMYSKIM

2 grudnia 2015 r. odbyła sie promocja Rocznika Przemyskiego tom 51 zeszyt historia ukazał się mój artykuł pt. Wielka wojna na terenie Gminy Krzywcza w świetle wspomnień i innych dokumentów.

alt

 

CENNE ZNALEZISKO

W ramach projektu Ścieżki Rowerowej Green Velo wybudowano w miesiacach X – XI 2015 r. Miejsce Obsługi Rowerzystów zlokalizowane na ogrodzie koło byłego budynku Szkoły Podstawowej.Przy tej okazji przeprowadziłem powierzchniowe badania archeologiczne i znalazłem wiele ciekawych obiektów po mieszkańcach tego miejsca sprzed setek lat. Około 100 obiektów: skorup ceramiki, kości zwierząt, kamieni oraz fragment XIX w. fajki zostało przekazane Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. Obecnie zbiór został przekazany do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.

alt

 

alt

alt

PRACE PRZY CERKWI W KRZYWCZY 

W październiku zakończył się mur przy cerkwi w Krzywczy, a w listopadzie wykonano wycinkę drzew rosnacych zbyt blisko świątyni.

alt

alt

 

KWESTA 2015

W kweście 2015 na renowację neogotyckiego nagrobka Karoliny Dembińskiej na krzywieckim cmentarzu zebrano 2805, 15 zł. Składam serdecznie podziękowanie wszystkim darczyńcom oraz wszystkim kwestującym. W tym roku byli to: Wanat Piotr - Radny, Prezes OSP Krzywcza, Marek Chomka – OSP Krzywcza, Mirosław Majkowski - prezes Prezesem Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych "X D.O.K, Robert Sobol – Urząd Gminy Krzywcza, Piotr Haszczyn – Portal Krzywcza Trzy Kultury. Szczególe podziękowanie dla dyrektor ZS w Krzywczy p. Elżbiety Urban oraz p Bernadetcie Kaszyckiej, które wraz uczniami Gimnazjum w Krzywczy kwestowały. Wśród uczniów w zbiórce uczestniczyli: Jakub Pasternak, Maciej Nessel, Patryk Wasyliszyn, Kinga Tymczyk, Alesandra Cyrańska, Julia Fednar, Patrycja Głowacz, Natalia Amarowicz, Ewelina Iwanicka, Klaudia Sapa, Wiktoria, Zawada, Przemysław Michalski.

Serdecznie dziękuję wszystkim darczyńcom Osoby, które chciałyby wesprzeć tę akcję mogą również dokonać wpłaty na konto lub przekazać 1% podatku.

alt

Wpłaty na remont grobowca Karoliny Dembińskiej proszę o przesyłanie na następujące konto:
Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu Rynek 5, 37-700 Przemyśl

PBS 37 8642 1155 2015 1503 2814 0002    z dopiskiem: na renowację nagrobka Karoliny Dembińskiej w Krzywczy.

Można też przekazać 1% podatku Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu KRS 0000067372 - z dopiskiem cmentarz w Krzywczy.

 

PROSTOWANIE BŁEDÓW

We wrześniu 2015 r. dotarłem do publikacji pt. Gmina Krzywcza - w Ogólnopolskim Kartalniku Renowacjie i Zabytki. Artykuł tam zamieszczony zawierał liczne niepoprawne datowania zabytków z terenu naszej Gminy. Podjąłem najpierw akcję zmierzającą do sprostowania błędów przez instytucję odpowiedzialne za publikację, a nastepnie z powodu braku efektów napisałe sprtostowanie. Więcej

 

W KRAINIE ŻUBRA POLSKIEGO...

27 lipca 2015 r. w Krzywczy gościła  Kornelia Golombek z niemieckiego Düsseldorfu. Pani Kornelia zbiera materiały do książki pt. W krainie Żubra polskiego i serdeczności kulturowo – turystycznej portret Podkarpacia. W Urzędzie Gminy przeprowadzała wywiad z najstarszymi mieszkańcami naszych miejscowości m.in. p. Michałem Trawnickim i p. Wanatem. Spotkanie zorganizował p. wójt Wacław Pawłowski.

alt

alt

alt

 

WIELKIE SPRZĄTANIE CERKWI W KRZYWCZY

Prace początkowo były zaplanowane na czerwiec, ale przed nimi komisja ze Starostwa Powiatowego zażyczyła sobie obejrzeć obiekt i ustalić zakres prac. Dodatkowo postanowiono w najbliższej przyszłości poza sprzątaniem obiektu dokonać wycinki drzew, które rosną od strony zachodniej bardzo blisko murów oraz odprowadzenie wody z rynien. 10 VII 2015 r. mimo, że przez cały dzień drzwi do krzywieckiej cerkwi były szeroko otwarte to zaledwie 4 osoby przyłączyły się do akcji. Mimo małej frekwencji wykonano bardzo dużo prac. Wywieziono kilkadziesiąt taczek gruzu, nazbierano kilka worków śmieci, całą masę desek i resztek blach, omieciono z pajęczyn ściany i drzwi, uporządkowano zakrystię, posegregowano wyposażenie oraz pozamiatano cerkiew. To tyle na początek. Bardzo dziękuję za pomoc Piotrowi Wanatowi z dziećmi Arkadiuszem i Joanną oraz Mirkowi Majkowskiemu, którzy odpowiedzieli na mój apel. Szczególne podziękowanie dla p. Piotra, który zorganizował oświetlenie i inny sprzęt potrzebny do prac. W najbliższym czasie będziemy w dalszym ciągu zmiatać pajęczyny te w wyższych partiach obiektu oraz odbędzie się mycie posadzki. Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy. Poniżej kilka zdjęć dla ilustracji wykonanych prac. Więcej informacji

alt

alt

alt

alt

 

WSPOMNIENIA PO 10 LATACH

Z inicjatywy p. Wilhelminy Skubisz w świetlicy w Babicach odbyło się 26 marca 2015 r.  spotkanie poświęcone 10 rocznicy śmierci Jana Pawła II. 8 IV 2005 r. w dniu pogrzebu ustawiono nad Babicami Krzyż, który wnieśli Strażacy z jednostek naszej Gminy. O ludziach, którzy byli inicjatorami i wykonawcami tej inicjatywy wspomniał Piotr Haszczyn. Chór Gloria pod dyrekcją p. Alicji Król przygotował okolicznościowy koncert. Pani Wilhelmina Skubisz wręczyła zaproszonym gościom pamiątkę z kserokopią strony Kroniki Koła Gospodyń Wiejskich z kondolencjami jakie 10 lat temu wpisali mieszkańcy Gminy Krzywczy.

alt

alt

alt

 

KRONIKA FOTOGRAFICZNA

Od marca do grudnia 2015 r. wykonano fotograficzną kronikę budowy mostu Krzywcza – Chyrzyna. Ponad 800 zdjęć. Zdjęcia były prezentowane na fonpegu facebooka Gmina Krzywcza. W najbliższym czasie ukaże się fotoreportarz.

alt

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

23 marca w świetlicy w Krzywczy odbyło się Forum Organizacji Pozarządowych działających na terenie Gminy Krzywcza, w którym brały udział następujące organizacje i ich przedstawiciele: Stowarzyszenie „Dolina Sanu”- Małgorzata Dachnowicz oraz Dorota Kaszycka, Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Prezes - Henryk Mazur, Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” Prezes zarządu – Jolanta Zawada, Portal Krzywcza Trzy Kultury Piotr Haszczyn, Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Krzywieckiej w Krzywczy Kazimierz Trojan, Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "X D.O.K." Mirosław Majakowski, Akcja Katolicka Renata Zaleska, Gminny Prezes OSP Grzegorz Bembenek, Prezes OSP Ruszelczyce.
W zebraniu uczestniczył wójt Gminy Krzywcza P. Wacław Pawłowski, który podziękował przedstawicielom organizacji za ich pracę. W wyniku dyskusji ustalono powstanie wspólnej platformy informacyjnej oraz podjęcie prac przy cerkwi w Krzywczy, by udostępnić ją dla turystów. Następne spotkanie wyznaczono na maj 2015 r. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Portalu Krzywcza Trzy Kultury.

alt

alt

 

PROGRAM DLA MŁODZIEŻY

24 stycznia 2015 r. ropzoczął się programud Zwykli niezwykli - ku chwale krzywieckim bohaterom wojennym. Nasz portal był partnerem medialnym programu. Wszystkie efekty programu są prezentowane na naszej stronie. WIELKIE podziękowanie dla p. Agaty Wisniowskiej z UG w Krzywczy za pomysł i realizację. Więcej

Zapraszamy na blog  - http://krzywcza.blogspot.com/

Piotr Haszczyn

Linki

Blog Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Gmina Krzywcza Facebook - Hobbitówka

Parafia Krzywcza

Hobitówka

strona www

alt alt alt alt alt


 

 

 

 

Łatwy dostęp do innych przedsięwzięć internetowych, które są powiązane z Portalem Krzywcza Trzy Kultury oraz stron związanych z Krzywczą.