Krzywcza.eu - Dla wszystkich, którzy dobrze wspominają lata spędzone w Krzywczy.

Jednym z bardziej bolesnych skutków II wojny światowej były wywózki w ramach Akcji Wisła mieszkańców naszej gminny. Przeważnie były to rodziny wyznania greckokatolickiego, z rodzin mieszanych, a także 36 rodzin czysto polskich. Od 1945 do 1947 r. z Gminy Krzywcza wysiedlono 574 rodzin o łącznej liczbie 1984 osób. Były to kolejne straty ludnościowe po osobach, które zginęły podczas wojny, zostały wywiezione do robót i osobach, które po wojnie już nie wróciły do naszej gminy.

Statysta, statystyką, ale każdy z wysiedlonych ciężko znosił ten proces, szczególnie rodziny czysto Polskie, które nie wiedziały dlaczego ich to spotkało. Zachowały się materiały archiwalne, które dokumentują ten proces, nie był on jednorazowy, ale akcji takich było kilka. Trudno w tej chwili ustalić dokładne daty wywózek, ale miały one miejsce od 1945 do 1947 roku zarówno na Ukrainę Radziecką, jak i w różne rejony Polskie, szczególnie na północ naszego Kraju.

Pan Tadeusz Bartoszek przysłał mi jedną z list osób wysiedlony z Woli Krzywieckiej, która zwiera nazwiska 12 rodzin – 44 osoby. Z tej miejscowości wysiedlono ogólnie 101 rodzin – w sumie 469 osób. Rodziny wysiedlone 8 lipca 1947 r. z tej miejscowości zostały przewiezione do powiatu Sławno w ówczesnym województwie szczecińskim. Na prezentowanej poniżej liście widnieją nazwy miejscowości, w których ich umieszczono. Są to wsie: Polanów, Sowinko, Sieraków, Busino, Razajki. Część tych miejscowości znajduje się w pobliżu Koszalina. Ciekawe, czy rodziny wysiedlone w 1947 r. do tych miejscowości dalej tam mieszkają i jakie są ich losy. Może ktoś się odezwie i dopisze dalsze strofy historii wysiedleń z Gminy Krzywcza.

 

Bardzo dziękuję panu Tadeuszowi Bartoszkowi za przesłanie listy wysiedlonych mieszkańców Woli Krzywieckiej w 1947 r.

Piotr Haszczyn [maj 2022]

Zapraszamy na blog  - http://krzywcza.blogspot.com/

Linki

Blog Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Gmina Krzywcza Facebook - Hobbitówka

Parafia Krzywcza

Hobitówka

strona www

alt alt alt alt alt


 

 

 

 

Łatwy dostęp do innych przedsięwzięć internetowych, które są powiązane z Portalem Krzywcza Trzy Kultury oraz stron związanych z Krzywczą.