Krzywcza.eu - Dla wszystkich, którzy dobrze wspominają lata spędzone w Krzywczy.

CERKIEW GRECKOKATOLICKA W WOLI KRZYWIECKIEJ
 
alt
Parafia prawosławna w Woli Krzywieckiej została założona prawdopodobnie w XV w. wkrótce po lokacji nowej wsi. Świadczy o tym publikowana wzmianka o jej istnieniu z 1507 r. W 1628 r. była w zarządzie 2 popów Następnie do 1785 r. była tu parafia grekokatolicka, a później filia parafii krzywieckiej. W 1805 r. istniała tu cerkiew pod wezwaniem Zaśnięcia NMP, wystawiona kosztem parafian, na którą materiał dało dominium. Była to budowla cała z drzewa pod dachem gontowym, w bardzo złym stanie. Domu mieszkalnego dla parocha już wtedy nie było, ponieważ został sprzedany po likwidacji parafii. W roku 1879 r. wybudowano nową cerkiew wraz z dzwonnicą, która nie użytkowana po 1945 r. popadła w ruinę i została rozebrana. W Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej znajdują się trzy ikony pochodzące z Woli Krzywieckiej przedstawiające: Trójcę Świętą (I połowa XVII w., malowana na desce o wymiarach 93 x 100), Welon Matki Boskiej (pocz. XVII w., malowana temperą na desce o wymiarach 120 x 86) oraz Zaśnięcie Matki Boskiej (XVII w., malowana temperą na desce o wymiarach 110 x 93,5). [Wygląd cerkwi w latch 50 -tych XX w.]
W czasie istnienia parafii do cerkwi należały grunty rozciągające się od potoku, który płynie przez wieś, z sadami i ogrodami nieprzerwanie aż do granicy ze Średnią do potoku nazywanego Rzymskim. Razem było gruntów ornych 12 morgów 140 sążni kwadratowych, łąk - 1 mórg 20 sążni, pastwisk i zarośli - 7 morgów 113 sążni. Prawdopodobnie po likwidacji parafii wymienione grunty oraz wszystkie daniny parafian przeszły we władanie parafii greckokatolickiej z Krzywczy.
Kmiecie dawali z roli skopczyznę rocznie w różnym wymiarze, a mianowicie: Łukasz Sobkowicz - snopów 15, Maciek Roztecki - 30, Jakub Forman -15, Antoni Kwaśny - 15, Staszko Bednarz - 15, Paweł Kwaśny - 20, Janko Roztecki - 25, Ignacy Bednarz - 20, Michał Bednarz - 20, Marcin Bednarz - 15, Dominik Jabłoński - 15. Inne powinności gospodarzy obrządku rytu greckiego: za kanon każdy kmieć dawał bochen chleba i 3 gr, na kolędę kmiecie i zagrodnicy po chlebie i po 3 gr, na wino podczas wielkanocnej spowiedzi każdy gospodarz po 2 gr, od święcenia kołaczy na Wielkanoc po 2 gr, na środopoście, gdy paroch chodził od każdego po 2 gr lub miskę siemienia lub grochu.
W 1938 roku było tu 685 grekokatolików, wg innych danych 620 na 1120 mieszkańców wsi.
 

Piotr W. Haszczyn. Zarys Dziejów Parafii w Krzywczy 1398 - 1998. Krzywcza 1998. Str. 152 - 153

Linki

Blog Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Gmina Krzywcza Facebook - Hobbitówka

Parafia Krzywcza

Hobitówka

strona www

alt alt alt alt alt


 

 

 

 

Łatwy dostęp do innych przedsięwzięć internetowych, które są powiązane z Portalem Krzywcza Trzy Kultury oraz stron związanych z Krzywczą.