Krzywcza.eu - Dla wszystkich, którzy dobrze wspominają lata spędzone w Krzywczy.

Początki parafii prawosławnej w Krzywczy są nieznane. W XVII w. otrzymała ona uposażenie z fundacji Marcina z Siecina Krasickiego, wojewody podolskiego. Faktem jest, że w 1628 r. istniała już cerkiew, która była zwolniona z podatku. Kopia prawa erekcji cerkwi krzywieckiej, datowanego na 12 III 1652 r. dokładnie określa korzyści i nadania dla parafii prawosławnej. Fundacji tej dokonał Marcin Konstanty z Siecina hrabia na Krasiczynie Krasicki, podczaszy ziemi przemyskiej. Dokument wspomina, że po śmierci popa Andrzeja wakuje probostwo w Krzywczy i dla rozwiązania tej niekorzystnej sytuacji Marcin Krasicki mianował nowego popa o imieniu Jan. Prawa określone fundacją Marcina Konstantego Krasickiego potwierdził Józef Boznański dziedzic Krzywczy 23 I 1805 r. Z tego roku pochodzi specyfikacja wszelkich realności i praw cerkwi krzywieckiej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, należącej wówczas do dekanatu pruchnickiego w cyrkule przemyskim. Do cerkwi parafialnej w Krzywczy należały cerkwie filialne w Woli Krzywieckiej, Średni, Ruszelczycach i Reczpolu.

fot. ks.Iwana Borusewicza

Paroch parafii grc-kat z początku XX w.

Pod koniec XIX w. parochem parfii krzywieckiej był Iwan Borusewicz. Urodzony 12 VII 1831 r. zmarł 6 VIII 1900 r. W latach 1900 - 1920 parochem miejscowej parafii był ks. Grzegorz Padoch. Następnym parochem od 1921 r. był ks. Jan Kalimon, zmarły w 1939 r., pochowany na miejscowym cmentarzu. Do roku 1945 posługę kapłańską sprawowali ks.Jan Tomaszewskij i ks. Rybałt. Na miejscowym cmentarzu znajduje się nagrobek ks. Jana Borusiewicza, proboszcza parafii greckokatolickiej .

 

Piotr Haszczyn

Linki

Blog Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Gmina Krzywcza Facebook - Hobbitówka

Parafia Krzywcza

Hobitówka

strona www

alt alt alt alt alt


 

 

 

 

Łatwy dostęp do innych przedsięwzięć internetowych, które są powiązane z Portalem Krzywcza Trzy Kultury oraz stron związanych z Krzywczą.