Krzywcza.eu - Dla wszystkich, którzy dobrze wspominają lata spędzone w Krzywczy.

Początek parafii Krzywcza łączy się z dokumentem jej fundacji, który pochodzi z dnia 17 II 1398 r. Stało się to za sprawą braci Szymona i Jana, synów Dziersława, przybyłych z Małopolski z Brześcia. Wiadomo też, że obydwaj byli żonaci. Jak wspomina akt fundacyjny w dużej mierze fundację parafii zawdzięczamy ich żonom Katarzynie i Małgorzacie. To za ich doradą mężowie postanowili ją uposażyć. Dokument fundacyjny został spisany w Krzywczy w domu mieszczanina Stefana, co wskazuje, że miejscowość ta w chwili fundacji posiadała już prawa miejskie. Nowi przybysze z Małopolski postawili na rozwój swojej posiadłości, a powstanie parafii polepszało sytuację miasteczka jako centrum nie tylko gospodarcze, ale i religijne. Trzeba przy tym pamiętać, że w ówczesnym czasie sieć parafialna była bardzo rzadka. Najbliższe kościoły znajdowały się w Przemyślu, a w kierunku przeciwnym najprawdopodobniej istniała parafia na Wybrzeżu po prawej stronie Sanu. W tej sytuacji nie dziwi, więc fakt, że do parafii Krzywcza należała miejscowość, Tapin, która znajduje się koło Rokietnicy. Inne miejscowości wchodzące w skład ówczesnej parafii to: Ostrów, Kupna, Chyrzyna, Ruszelczyce. Wraz z fundacją króla Kazimierza Jagiellończyka w roku 1459 dołączono do parafii Chołowice, Olszany i Krzeczkową. W 1486 r. dołączono jeszcze inne miejscowości: Wolę (Krzywiecką), Krasice, Korytniki, Mielnów, Hreczpole (Reczpol). Trudno precyzyjnie ustalić, kiedy poszczególne miejscowości odpadały od parafii, bowiem w wizytacjach biskupich, nawet, bpa Sierakowskiego, nie wymieniono nawet składu miejscowości należących do parafii. W 1805 r. do parafii należało jeszcze 11 miejscowości: Krzywcza, Kupna, Krasice, Korytniki, Chołowice, Mielnów, Reczpol, Chyrzyna, Wola Krzywiecka, Średnia, Ostrów. Ostrów wprawdzie należał do parafii Krzywcza, ale opiekę duszpasterską sprawowali wikarzy katedry, za co otrzymywali pensję 30 florenów polskich rocznie. Pensja ta przez niektórych proboszczów nie była wypłacana tak, że wikarzy sprawujący troskę duszpasterską musieli sądownie powyższą sumę ściągać. Miejscowość Ostrów przez pewien, krótki czas należała do kościoła, rokietniejskiego (1722- 1744). W 1722 dekretem Metlanda Ostrów został dany w zarząd proboszczowi z Rokietnic, co zostało zmienione dekretem bp W. H. Sierakowskiego w 1744 i miejscowość ta z powrotem została przyłączona do kościoła katedralnego w Przemyślu, jednak z zachowaniem dziesięcin snopowych dla kościoła w Krzywczy. W 1745 r. po erygowaniu parafii Krasiczyn trzy wsie należące do parafii Krzywcza bp. Sierakowski przyłączył do tej pierwszej. Jeśli chodzi o dziesięciny, to wsie te musiały je oddawać kościołom, do których należały do tej pory. Jeszcze w roku 1844 dziesięciny snopowe były oddawane do parafii Krzywcza z, Korytnik, Krasic i Chołowic, a płacone monetą z Ostrowa 50 fl., Mielnowa 25 fl., Tapina 3 fl.
W 1843 r. proboszcz parafii Krzywcza zrzekł się związków tzw. powiązania z dochodami od wsi Olszany, Krzeczkowa i Chołowice. To prawo przyznał król August III w 1759 r. Wtedy to Olszany i Krzeczkowa zostały odłączone od parafii, ale prawdopodobnie dziesięciny były nadal płacone przez te miejscowości. Natomiast Chołowice zostały włączone do parafii Krasiczyn w 1989 r.

Piotr Haszczyn

Linki

Blog Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Gmina Krzywcza Facebook - Hobbitówka

Parafia Krzywcza

Hobitówka

strona www

alt alt alt alt alt


 

 

 

 

Łatwy dostęp do innych przedsięwzięć internetowych, które są powiązane z Portalem Krzywcza Trzy Kultury oraz stron związanych z Krzywczą.