Krzywcza.eu - Dla wszystkich, którzy dobrze wspominają lata spędzone w Krzywczy.

 alt

Grobowiec rodzinny Joczów h. Godzięba i Bocheńskich h. Bocheński wybudowany w początkach XX. Fundamenty i ściany nagrobka zbudowane są z kamienia polnego, strop betonowy. W roku 1906 pochowany został w nim Jan Zacharasiewicz znany powieściopisarz spokrewniony z rodziną. W roku 1914 pochowano w nim Bolesława Jocza uczestnika powstania styczniowego, członka Wydziału Powiatowego. Urodził się 17 VII 1842 w Korcu na Podolu, jako syn Jana oraz Józefy Otwinowskiej. Niewiele wiemy o jego młodości. Zapewne zdobywał wykształcenie, jak każdy szlachcic w tym okresie. W wieku 21 lat przystąpił do Powstania Styczniowego biorąc udział w walkach o niepodległość. Nie są znane szczegóły jego dokonań, ani droga bojowa. Jedynie wiadomo, że po powstaniu został dotknięty represjami ze strony zaborcy i musiał się przenieść ze swego rodzinnego majątku. W roku 1872 kupił klucz krzywiecki i w tym samym roku ożenił się z Wiktorią Zacharasiewicz. Z ich związku narodzili się Maria Janina Józefa [3 imion] oraz Mieczysław Jan Wiktor [3 imion]. Bolesław Jocz zmarł w Brzozowie 7 X 1914 r. Stamtąd został przewieziony do Krzywczy i pochowany w rodzinnym grobowcu. Wiktoria żona Jocza zmarła 21 VII 1927 r. w wieku 84 lat i została pochowana w obok męża.

27 VIII 1922 r. Maria Janina wyszła za mąż za Emanuela Maryana Bocheńskiego, który był wdowcem, w okresie międzywojennym wraz ze swoim bratem Franciszkiem pełnili wysokie funkcje w Radzie Powiatu Przemyskiego. On sam przez długi czas był starostą przemyskim. Po śmierci dwóch córek i żony ożenił się powtórnie z Marią Jocz.

Maria Bocheńska zmarła 30 IX 1951 r. i została pochowana w rodzinnym grobowcu. Gdy zmarł Emanuel Bocheński 9 XI 1956 r. wszystkie 4 miejsca w grobowcu były zajęte dlatego wyciągnięto trumnę Jana Zacharasiewicza i pochowano w ziemi.

alt

1 XI 2013 r. odbyła się I Kwesta na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków na krzywieckim cmentarzu. Dzięki nawiązaniu współpracy naszego portalu z Towarzystwem Przyjaciół Przemyśla i Regionu, które było głównym organizatorem kwesty udało się zebrać 2 806 zł. Zarząd Towarzystwa ustalił, że będzie remontowany grobowiec rodziny Joczów i Bocheńskich.

alt

W miesiącu wrześniu rozpoczęto prace konserwatorski, które prowadził zespół konserwatorów pod kierunkiem p. Halszki Granek. Koszt renowacji wyniósł 10 000 zł. Zarząd Towarzystwa postarał się o dotację od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pożyczył brakującą kwotę z własnych środków, które zostały oddane z następnej Kwesty. Odrestaurowany nagrobek wraz z tablicą historyczną został przekazany pod opiekę młodzieży z krzywieckiego Gimnazjum podczas uroczystości w dniu 18 X 2014 r., na którą złożyła się Msza św., w kościele parafialnym w Krzywczy, procesja na cmentarz, poświęcenie nagrobka, przekazanie go młodzieży, spotkanie w krzywieckim Gimnazjum. W uroczystościach pod przewodnictwem ks. proboszcza Janusza Wilusza brali udział członkowie Towarzystwa ze sztandarem z Panią Przewodniczącą Bogusławą Pieczyńską na czele, władze Gminy Krzywcza, Radni, Sołtysi, Dyrektor Zespołu Szkół w Krzywczy p. Elżbieta Urban oraz młodzież szkolna i miejscowe społeczeństwo.

alt

Piotr Haszczyn [luty 2020]

Linki

Blog Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Gmina Krzywcza Facebook - Hobbitówka

Parafia Krzywcza

Hobitówka

strona www

alt alt alt alt alt


 

 

 

 

Łatwy dostęp do innych przedsięwzięć internetowych, które są powiązane z Portalem Krzywcza Trzy Kultury oraz stron związanych z Krzywczą.