Krzywcza.eu - Dla wszystkich, którzy dobrze wspominają lata spędzone w Krzywczy.

4 VI 1989 r. odbyły się w Polsce pierwsze wolne wybory. Odzyskaliśmy pełną suwerenność. Skład grona pedagogicznego z tego okresu: dyrektor szkoły Stanisław Kocyło, Aurelia Kocyło, Aleksandra Banaś, Józefa Stadnik, Jadwiga Pawłowska, Zygmunt Sobol, Maciej Karasiński, Maria Gajdzik [junior], Barbara Stodolak, Zofia Idzik, Ewa Korytko, Alicja Brach-Atak, Janina Szymańska od 1992, M. Pich i Emili Borowik od 1993, Mariusz Płachta, Barbara Prawecka Inspektor Oświaty i Wychowania następnie od roku 1992 nauczycielka w szkole w Krzywczy. Od roku szkolnego 1991/92 religia wróciła do szkoły. Pierwszym katechetą był ks. Marek Grzebień, następnie ks. Proboszcz Stanisław Sroka.

Powróciła po wielu latach akademia z okazji Święta Niepodległości, rok szkolny zaczynał się i kończył mszą świętą. W ciągu roku odbywały się akademie i apele z okazji: Pasowania na ucznia, Dnia Nauczyciela, Andrzejki, Święta Niepodległości, Opłatek, Choinka, Dzień Wiosny, Dzień Dziecka. Uczniowie biorą udział w akcji sprzątania świata. Szkołą osiągała sukcesy w konkurs recytatorskich i plastycznych oraz zawodach sportowych. Uczniowie biorą udział w wycieczkach krajoznawczo-turystycznych oraz wyjazdów do teatru. W 1995 r. odbyła się w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Przemyślu wystawa prac plastycznych uczniów wykonanych pod kierunkiem Janiny Szymańskiej. Od roku 1998 w budynku świetlicy powstała pracownia komputerowa, z której korzystali uczniowie. Poniżej na zdjęciu uczestnicy wycieczki pt. W Dolinie Prądnika, którzy odwiedzili również Kraków.

W 1999 r. weszła reforma oświaty. Powstały Gimnazja. Dyrektor szkoły Stanisław Kocyło korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia i po jego zakończeniu odchodzi na emeryturę. Jego obowiązki w roku szkolnym 1999/2000 pełni Aurelia Kocyło. Od 1 IX 2000 r. dyrektorem szkoły zostaje Barbara Stodolak i pełni swoje obowiązki 31 VIII 2014 r. kiedy organizacyjnie szkoła została przeniesiona do budynku Gimnazjum i powstał Zespół Szkół w Krzywczy.

W okresie 2000 – 2014 w szkole wykonano szereg remontów: wykonano centralne ogrzewanie, wymieniono okna i drzwi, wykonano remont instalacji elektrycznej, wymieniono poszycie dachowe na blacho dachówkę, remont przewodów kominowych, wykonano wewnętrzne toalety, wykonano nową pracownię komputerową.

Skład grona pedagogicznego w tym okresie: dyrektor Barbara Stodolak, Alicja Atak, Maria Tymczyk, Danuta Sobol, Jadwiga Pawłowska, Maria Kwaśna, Maria Smorąg, Agata Wolarz, Elżbieta Daraż, Maria Gajdzik, Barbnara Prawecka, Małgorzata Chruścicka, Ewa Pawlus, Janina Szymańska, Anna Ekiert, Agnieszka Cempura, ks. Boruta, ks. Janusz Wilusz.

W pracy szkoły korzystano z sali gimnastycznej w Gimnazjum w Krzywczy. Organizowano w ciągu roku szereg akademii, spotkań z ciekawymi ludźmi, wyjazdów i wycieczek. Przeprowadzano egzamin na kartę rowerową i sprawdzian dla uczniów na zakończenie VI klasy. Osiągano sukcesy sportowe oraz w konkursach przedmiotowych i artystycznych. Przez cały okres funkcjonowania szkoły warunki pracy były trudne. Szkoła funkcjonowała najpierw w trzech następnie w dwóch budynkach. Aby poziom dydaktyczno - wychowawczy był wyższy korzystano na akademie ze świetlicy, a zajęcia wf organizowano w Sali gimnastycznej Gimnazjum.

Od 1 IX 2014 r. uczniowie wraz z kadrą pedagogiczną zostali włączeni w Zespół Szkół w Krzywczy z siedzibą w budynku, gdzie do tej pory uczyli się gimnazjaliści. Dyrektorem od 1 IX ZS w Krzywczy została Elżbieta Urban.  Bardzo mocną stroną Zespołu Szkół jest wychowanie patriotyczne. Coroczny udział młodzieży i nauczycieli w kweście na renowację zabytkowych nagrobków krzywieckiego cmentarza i opieka nad zabytkowymi nagrobkami Coroczna organizacja Świata Niepodległości.  Pamięć o żołnierzach września 1939 poległych w obronie Krzywczy. W 2017 r. nadano szkole imię 11. Karpackie Dywizji Piechoty oraz sztandar, w 2018 r. upamiętniona Dębami pamięci krzywieckich katyńczyków. Duży wkład pracy dyrekcja i grono pedagogiczne wkłada w polepszenie warunków edukacji i zróżnicowany ich charakter.

Uroczystość nadani imienia i sztandaru Zespołowi Szkół

Sadzenie Dębów Pamięci

Piotr Haszczyn [marzec 2019]

 

 Zapraszamy na blog  - http://krzywcza.blogspot.com/

 

Linki

Blog Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Gmina Krzywcza Facebook - Hobbitówka

Parafia Krzywcza

Hobitówka

strona www

alt alt alt alt alt


 

 

 

 

Łatwy dostęp do innych przedsięwzięć internetowych, które są powiązane z Portalem Krzywcza Trzy Kultury oraz stron związanych z Krzywczą.