Krzywcza.eu - Dla wszystkich, którzy dobrze wspominają lata spędzone w Krzywczy.

Rok 2018 jest wyjątkowy ze względu na setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wśród wielu inicjatyw upamiętniających tę doniosłą rocznicę jest projekt Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu pt. „Za walkę o niepodległość Ziemi Przemyskiej-odznaczeni "Gwiazdą Przemyśla”, który ma na celu dokonanie spisu wszystkich osób uhonorowanych tym odznaczeniem.
Gwiazda Przemyśla to odznaczenie przyznawane uczestnikom walk o Przemyśl toczonych od listopada 1918 do maja 1919. W listopadzie 1919 r. Komitet Wojskowo-Obywatelski opracował Statut Odznaki Honorowej dla obrońców Przemyśla pod nazwą „Gwiazda Przemyśla”.
Opis odznaczenia: na tle sześcioramiennej gwiazdy jest ułożony wieniec laurowy u dołu owinięty wstęgą z napisem „Obrońcom Przemyśla”, a na małym kartuszu są dwie daty: 11.11.1918 r. dzień odzyskania Niepodległości 16.05.1919 r. dzień zakończenia walk o wolne królewskie miasto Przemyśl. U góry wieniec laurowy jest spięty królewską koroną kazimierzowską, a pod nią duży kartusz z herbem Przemyśla – niedźwiadek, a pod nim krzyż maltański – ujęty w piękny ornament roślinny. Centralna część odznaki to płaskorzeźba najważniejszych obiektów Przemyśla sprzed 1920 r.

Pośród osób, które zostały odznaczone Gwiazdą Przemyśla są również osoby pochodzące z Gminy Krzywcza. Udało się odnaleźć trzy takie osoby, które były związane z ziemią krzywiecką, a zasłużyły się w Obronie Przemyśla. Ich biogramy świadczą o wielkim poświęceniu i przywiązaniu do ojczystego kraju.

Adolf Męciński urodzony w Krzywczy za swoje zasługi w walkach o Przemyśl został odznaczony Gwiazdą Przemyśla 11.04. 1920 nr legitymacji L.3606/36. Biografia A.Męcińskiego.

Adam Köhler urodził się w Jasienicy Rosielnej. Na zdjęciu portretowym w mundurze policyjnym na piersi widniej odznaka Gwiazda Przemyśla. Wynika stąd, że brał czynny udział w walkach o Przemyśl i się zasłużył. Niestety żadnych innych informacji na ten temat nie ma.
W roku 1922 ożenił się z Marianną Rostecką z Woli Krzywieckiej. Po ślubie mieszkał w Krzywczy, gdzie od roku 1921 był Policjantem, a od roku 1925 następne 10 lat spędził wraz z rodziną w Babicach, gdzie go przeniesiono na tamtejszy Posterunek Policji. W latach 1935 – 39 pełnił służbę w Przemyślu. 8.09. 1939 r. na polecenie przełożonych stawił się na miejsce koncentracji wszystkich przemyskich Policjantów. Został aresztowany przez Sowietów i osadzony w obozie w Ostaszkowie. Zginął od strzału w tył głowy 27.04.1940 r. Książka PDF Adam Köhler (1882-1940) Katyńczyk

Koszil Eustachy Stanisław ur. 29. 03. 1893 r. we Lwowie. 15.10.1912 r. na ochotnika wstąpił do wojska. 1.03.1916 r. został przeniesiony do Austriackiej Policji Konnej. W roku 1917 przeniesiony do 24 dywizji polnej, skierowany na front włoski. Od 29.12.1918 r. skierowany do dowództwa żandarmerii w Przemyślu, Do 19 .04. 1919 r. pełnił służbę w wywiadzie Dowództwa Żandarmerii na Galicję Wschodnią w Przemyślu. Od 26.04.1919 do 2.10.1919 był komendantem posterunku Powiatowej Komendy Żandarmerii w Przemyślu. Od 3.10.1919 r. w Powiatowej Komendzie Żandarmerii w Dochobyczu. Wobec reorganizacji żandarmerii krajowej przeszedł do Policji Państwowej. Przez szereg lat związany z Babicami, gdzie się ożenił.
Za swoje zasługi w obronie miasta Przemyśla otrzymał od Komitetu Wojskowo-Obywatelskiego pamiątkowy sygnet oraz został odznaczony Gwiazdą Przemyśla 11 kwietnia 1920 r. nr 1209. Nominację podpisał ppłk. Gustaw Wolgner i Prezydent m. Przemyśla Józef Kostrzewski. W 1930 r. odznaczony został medalem pamiątkowym za wojnę 1918-1921.
Przez wiele lat był Komendantem Policji w Babicach. 28.02.1928 przeniesiony w stan spoczynku. W dniu 2. 06. 1944 r. uprowadzony z Olszan (pow. Przemyski) w las, zaginął bez wieści.

Piotr Haszczyn [luty 2018 r.]

Zapraszamy na blog  - http://krzywcza.blogspot.com/

Linki

Blog Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Gmina Krzywcza Facebook - Hobbitówka

Parafia Krzywcza

Hobitówka

strona www

alt alt alt alt alt


 

 

 

 

Łatwy dostęp do innych przedsięwzięć internetowych, które są powiązane z Portalem Krzywcza Trzy Kultury oraz stron związanych z Krzywczą.