Krzywcza.eu - Dla wszystkich, którzy dobrze wspominają lata spędzone w Krzywczy.

Każde większe parafie, które były lepiej uposażone były obowiązane prowadzić szkołę parafialną. Szczególnie musiały spełniać ten obowiązek parafie miejskie. Być może szkoła parafialna w Krzywczy istniała od dawna jednak nie zachowały się wiarygodne zapiski. Wiadomo jednak, że w 1481 r. z parafii pochodził ksiądz imieniem Grzegorz, który musiał z pewnością pobierać pierwsze nauki w parafii być może było to nauczanie indywidualne. Przez następne wieki nie ma żadnych informacji na ten temat. Wizytacja biskupa z 1727 wspomina, że szkoły w parafii nie ma żadnej . Nie ma informacji na ten temat także w kolejnych wizytacjach.
W 1764 r. wzmiankowana jest szkoła grekokatolicka , a pierwsza informacja o szkole prowadzonej przy kościele pochodzi z początku XIX w. Trudno przypuszczać, że przez tak długi okres nie było szkoły parafialnej być może istniała czasowo. Na taki stan rzeczy miało niewątpliwie wpływ to, że przez dłuższe okresy parafia była beneficjum kanoników katedry przemyskiej. Kanonicy bardzo często w zamian za siebie wynajmowali wikarych, którzy spełniali w parafii czynności duszpasterskie, jednak nie mieli wpływu na powstanie i prowadzenie szkoły.
Celem nauczania w szkołach parafialnych było nabycie przez uczniów elementarnych wiadomości potrzebnych do kontynuowania nauki w kolegiach jezuickich czy pijarskich, względnie do wykorzystania ich na stanowiska np. pisarz miejski czy gminny, a także nabycie podstawowych wiadomości o wierze i moralności .
Pierwsza wzmianka o szkole parafialnej w Krzywczy pochodzi z roku 1825 . Jednak jak wynika z następnych informacji powstanie jej należy określać minimum na kilka lat wcześniej, gdyż już w 1825 r. dwór i mieszczanie wymawiali się od płacenia należności za prowadzenie szkoły. Wzmianka z 1825 r. mówi, że przy Kościele w mieście Krzywcza istniała szkoła parafialna, której fundacja wynosiła 50 reńskich płaconych przez Panów Krzywczy oraz kilka korców zboża od mieszczan. Naukę prowadził ks. proboszcz Józef Bednarski, a jego pomocnikiem był Sebastian Frankowski równocześnie organista. W roku 1825 uczęszczało do szkoły 18 dzieci obojga płci .
W 1827 r. znajdowała się szkoła o fundacji 30 reńskich rocznie płacona od dworu krzywieckiego i kilka korców zboża od mieszczan. Ponieważ mieszczanie i dwór od 1825 roku wymawiali się płacenia tej kwoty pieniężnej z tego powodu rodzice przestali posyłać dzieci do szkoły .
W roku 1829 Józef Benedykt Pawlikowski w testamencie zapisał klucz krzywiecki swojej córce Teofili z obowiązkiem wybudowania cerkwi i dzwonnicy przy kościele, szkoły i domu dla nauczyciela oraz płacenie temu ostatniemu 50 zł rocznie .
Do roku 1839 nauczycielem był Sebastian Frankowski, który jednocześnie pełnił funkcję organisty . Mimo, że uposażenie wynosiło rocznie 20 florenów to z niewiadomych powodów, zapewne zalęgłości płacowych, dokumenty wykazują wakat na stanowisku nauczyciela w latach 1834 , 1835 , 1836 , 1837 . W tych latach systematycznej nauki prawdopodobnie nie było. Być może tylko nauczanie niedzielne.
Od roku 1842 naukę prowadził organista Franciszek Kokoszyński, który otrzymywał pensji 20 florenów rocznie . W 1844 r. do szkoły uczęszczało 33 uczniów i 17 uczących się drugi rok. W roku 1845 szkołę parafialną utrzymywał miejscowy dziedzic, który łożył na nią 207 centymów rocznie. Nauczanie w dwóch klasach nadal prowadził Franciszek Kokoszyński. Do szkoły uczęszczało 46 uczniów. W roku 1853 naukę pobierało 33 uczniów, a naukę niedzielną 12 dzieci.
Do szkoły uczęszczało w 1854 r. 50 uczniów. W latach 1854 - 72 r. dzieci uczył w dalszym ciągu Franciszek Kokoszyński, który pobierał opłatę roczną 31,40 zł.

Piotr Haszczyn [sierpień 2017]

Linki

Blog Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Gmina Krzywcza Facebook - Hobbitówka

Parafia Krzywcza

Hobitówka

strona www

alt alt alt alt alt


 

 

 

 

Łatwy dostęp do innych przedsięwzięć internetowych, które są powiązane z Portalem Krzywcza Trzy Kultury oraz stron związanych z Krzywczą.