Krzywcza.eu - Dla wszystkich, którzy dobrze wspominają lata spędzone w Krzywczy.

altRód Rusieckich miał prawdopodobnie swoje gniazdo rodowe w Rusicu w ziemi warszawskiej. W 1648 elekcję króla Jana Kazimierza podpisał Jan Rusiecki z ziemi Sochaczewskiej oraz Jan Rusiecki z ziemi Sandomierskiej. A pod elekcją króla Jana III podpisali się Jan i Adam Rusieccy z ziemi warszawskiej. Tak więc ród Rusieckich posiada swoje dobra w wielu rejonach Rzeczpospolitej, a nawet Litwy. Całkiem niedawno dotarłem do materiałów zgromadzonych w zbiorze Aleksandra Czołowskiego znajdujących się w Lwowskiej Naukowej Bibliotece im. W. Stefanyka na Ukrainie, z których wynika, że Rusieccy zamieszkiwali również w ziemi krzywieckiej.

Gdzieś w połowie XVIII w. gdy właścicielami Kupnej byli Woronowiczowie, a następnie Pinińscy Stefan Rusiecki dzierżawił od nich miejscowość. Na pewno Rusiecki zarządzał Kupną jeszcze przed rokiem 1757. Stefan ożenił się z Katarzyną z Krogaleckich lub Kroguleckich, a w 1757 r. urodził się mu syn Mikołaj, który 18 grudnia był ochrzczony w krzywieckim kościele. W roku 1763 urodziły się Stefanowi bliźniczki, którym nadano imiona Piotr Paweł i Marianna Katarzyna Barbara. Nie wiadomo do którego roku Stefan Rusiecki dzierżawił Kupnę.

W 1774 r. Mikołaj Rusiecki prawdopodobnie syn Stefana wziął w zastaw dobra Wola krzywiecka, która w tym czasie należała do Hieronima Orzechowskiego, ale ten na stałe przebywał prawdopodobnie w Izdebkach, a dobra krzywieckie wydzierżawił. Wiadomo, że Krzywczą zarządzali Humniccy, a od 1774 Wolą Krzywiecką zarządzał Mikołaj Rusiecki, ale jak się wydaje 17 letni chłopiec nie mógł tego robić sam. Można się domyślać, że w Woli Krzywieckiej zamieszkał być może z ojcem i pozostałą rodziną. Wprawdzie w dokumencie jest napisane, że "w roku 1774 Mikołaj i Rozalia z Orzechowskich wzięli w zastaw dobra Wola Krzywiecka na trzy lata" to trudno wierzyć, że w tym roku Rozalia, być może córka Hieronima Orzechowskiego była jego żoną. Z dokumentów wynika, że Mikołaj miał dwójkę dzieci z Katarzyną Zuchawską. W roku 1787 urodził się ich syn Jan [a Cruce - od krzyża] Józef Felicjan [trojga imion], a w 1787 Tomasz Ignacy Adam [trojga imion]. Być może przy porodzie drugiego syna  Katarzyna zmarła. W roku 1789 Mikołaj  kolejnego syna Kajetana Wawrzyńca [dwojga imion] miał z Rozalią Orzechowską. Z tego wynika, że gdzieś w roku 1788 musiał się z nią ożenić dlatego trudno wierzyć w informację, że z nią właśnie w 1774 wydzierżawił Wolę Krzywiecką. W 1782 Mikołaj Rusiecki wylegitymował się ze szlachectwa w Sądzie grodzkim w Przemyślu - jego rodzina pieczętowała się herbem Rawicz [Zdjęcie na początku artykułu]. Z Rozalią Mikołaj miał jeszcze, co najmniej czwórkę dzieci: Samuela Józefa Augustyna [trojga imion], urodzonego w roku 1790, Michała Hieronima Franciszka [trojga imion], urodzonego w 1791, Brygittę [Brygidę], Salomea [dwojga imion], urodzoną w 1792 oraz Apolonię Juliannę Józefę [trojga imion] urodzoną w 1794 roku. Warto zwrócić uwagę na imiona nadawane dzieciom, które są charakterystyczne dla Orzechowskich – Samuel, Hieronim, Franciszek, Józef, które świadczą, że Rozalia była związana z tą rodziną. Wszystkie dzieci wymienione w artykule były ochrzczone w krzywieckim kościele.

W 1795 Mikołaj i Rozalia Rusieccy nabyli dobra Iskań - Wróblowka wraz z poddanymi. I na tym kończy się genologia rodziny Rusieckich herbu Rawicz na ziemi krzywieckiej. Historia ta jest cennym uzupełnieniem do opracowania własnościowego poszczególnych miejscowości na przestrzeni wieków, ale jest jeszcze jeden mały wątek osobisty. Otóż od 15 marca do 1 września 1939 r. mój ojciec Julian z 22 pułkiem ułanów stacjonował właśnie w Rusicu, uważanym za gniazdo rodziny Rusieckich herbu Rawicz.

Piotr Haszczyn [maj 2017]

Zapraszamy na blog  - http://krzywcza.blogspot.com/

Linki

Blog Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Gmina Krzywcza Facebook - Hobbitówka

Parafia Krzywcza

Hobitówka

strona www

alt alt alt alt alt


 

 

 

 

Łatwy dostęp do innych przedsięwzięć internetowych, które są powiązane z Portalem Krzywcza Trzy Kultury oraz stron związanych z Krzywczą.