Krzywcza.eu - Dla wszystkich, którzy dobrze wspominają lata spędzone w Krzywczy.

altStarzeński Kazimierz Ksawery Gabriel hr. z Grabownicy h. Lis [foto herbu obok], ur. 4 marca 1807 we Lwowie, zm. 22 listopada 1877 w Górze Ropczyckiej – nieślubny syn Katarzyny Joanny Starzeńskiej i angielskiego dyplomaty Artura Pageta. Mąż Katarzyny Franciszek Ksawery hr. Starzeński z Grabownicy uznał Kazimierza za swoje dziecko. Ponieważ matka ciągle była poza domem wychowaniem syna zajmował się ojciec. Po jego śmierci w 1829 r. Katarzyna postanowiła ożenić syna. Ale niczym to nastąpiło Kazimierz przejął od matki Katarzyny administrację dóbr klucza ropczyckiego i Góry Ropczyckie w lutym 1829 r. Pretensje do pozostałych sióstr i brata zostały zaspokojone finansowo. Spośród wielu kandydatek wybrała na żonę dla syna Teofilę Pawlikowską, córkę Józefa Benedykta, która z ojcem mieszkała w Krzywczy. Starzeńska zrzekła się odziedziczonych po mężu majątków na rzecz nowożeńców, których ślub odbył się 3 X 1830. Przy okazji kojarzenia małżeństwa dzieci Pawlikowski zadurzył się w Katarzynie uczucie to zostało szczerze przez nią odwzajemnione. Jej listy do oblubieńca świadczą, że uczucie było szczere, a temperament niespełna pięćdziesięcioletniej damy odegrał swoją rolę. Ich ślub odbył 30 X 1830, a małżeństwo zakończyło się po 44 dniach śmiercią Józefa Benedykta Pawlikowskiego.

Kazimierz, który wystąpił z wojska austriackiego, zamierzał po ślubie z Teofilą poświęcić się spokojnemu gospodarowaniu. Gdy wybuchło Powstanie Listopadowe, korzystając z tego, że matka Katarzyna Pawlikowska chorowała po śmierci męża, po kryjomu opuścił Krzywczę i zaciągnął się do polskiej kawalerii. Nie ma bliższych informacji o jego dokonaniach w powstaniu. Kazimierz w październiku 1831 r. powrócił do domu zdrów i kompletnie cały. Najczulej i najserdeczniej przeprosił Katarzynę za udział w wojnie, ta mu chętnie przebaczyła, gdyż podobnie postąpiło wielu utytułowanych młodzieńców z Galicji. Udział w powstaniu należał do dobrego tonu. Nie wiadomo od kiedy Teofila pozostając sama w Krzywczy wydzierżawiła majątek Benedyktowi Laimsnerowi. Nie ma na ten temat dokładniejszych informacji. Wiadomo, że już po powrocie Kazimierza ta dzierżawa trwała, co najmniej do 1833, a może nawet do sprzedaży majątku.

Posag Teofili pozwolił Kazimierzowi na spłacenie dawnych długów. Nie wiadomo dlaczego [zapewne z powodu długów] Kazimierz Starzeński w marcu 1838 r. sprzedał dobra ropczyckie i Góry Ropczyckie swojej żonie Teofili z Pawlikowskich Starzeńskiej za sumę 50.000 dukatów holl. Ostatecznie Teofila w 1839 sprzedaj klucz krzywiecki Adamowi Starzeńskiemu za 18.000 duk. holl. Od tego czasu Kazimierz z Teofilą zamieszkali w Górze Ropczyckiej, gdzie przybywała również Katarzyna Pawlikowska. Młody Starzyński prowadził rozrywkowy tryb życia. Martwiło to jego żonę, która nie lubiła licznych gości spraszanych na wielodniowe zabawy. Bezpotomne małżeństwo nagle przerwa śmierć Teofili 23 XII 1854 r. Kazimierz żeni się ponownie z Marią Smorągiewicz, z którą ma czwórkę dzieci: Edwarda, Julię, Kazimierę i Karola.

Stateczność przyszła z wiekiem i z drugim małżeństwem. W 1860 Kazimierz był współtwórcą Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie, a w 1866 r. został regimentarzem pułku Krakusów.

Za zasługi został odznaczony licznymi orderami: Orderem Leopolda, Orderem Żelaznej Korony trzeciej klasy, Orderem Świętego Stanisława oraz Orderem papieża Grzegorza Wielkiego. Umiera 22 listopada 1877 w Górze Ropczyckiej.

Piotr Haszczyn [Listopad 2016]

Artykuł uzupełniono [czerwiec 2020]

Linki

Blog Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Gmina Krzywcza Facebook - Hobbitówka

Parafia Krzywcza

Hobitówka

strona www

alt alt alt alt alt


 

 

 

 

Łatwy dostęp do innych przedsięwzięć internetowych, które są powiązane z Portalem Krzywcza Trzy Kultury oraz stron związanych z Krzywczą.