Krzywcza.eu - Dla wszystkich, którzy dobrze wspominają lata spędzone w Krzywczy.

Ciąg dalszy Artykułów o I wojnie Światowej

Chociaż działania wojenne na terenie Gminy Krzywcza już się nie toczyły to nasi chłopcy nadal walczyli na różnych frontach. Warto o nich wspomnieć, gdyż to był ich wkład w odzyskanie niepodległej Polski. Jak już wspomniano, właściciel Babic Stanisław Radomyski, wyposażył ok. 20 osób, które walczyły w oddziałach Legionów polskich. Na miejsce koncentracji poprowadził rządca Radomyskiego Mittelszaet znakomity jeździec. Wiadomo, że z tej grupy zginął p. Trojan. Inni walczyli w armii austriackiej na różnych frontach. Dobrze pamiętam opowieści Franciszka Wolańskiego z Krzywczy, który służył w jednostce saperskiej na pograniczu Włoch i Francji. W walkach brał udział również jego brat Wojciech. Z rodziny Bukowskich powołanie do CK Armii otrzymali Paweł oraz jego syn Jan. Na ochotnika zgłosił się jeszcze drugi syn Walerian. Również z Krzywczy na frontach I wojny światowej walczyli Szymon Orłowski, Daniel Orłowski, Bazyli Pusz, Jan Naleśnik, Roch Pantuła, p. Rakoczy, Gustaw i Józef Dudzińscy, Jan Tomaszewski. Także z mojej rodziny w walkach Wielkiej Wojny brali udział mój dziadek Michał Haszczyn, który już z wojny nie wrócił oraz stryjek Jan Wesołowski. Antoni Kornatowicz urodzony w Krzywczy służył w I Pułku Ułanów Polskich dostał się do niewoli przed 1916 r. informuje o tym kartka pocztowa, którą matka wysłała do Departamentu Wojskowego Legionów Polskich z prośbą o zasiłek. Wśród obrońców Przemyśla w 1918 r. wymienia się Adolfa Męcińskiego z Krzywczy, który wcześniej walczył w Armii Hallera, a za obronę nadsańskiego grodu został odznaczony Gwiazdą Przemyśla.  Także ludność pochodzenia żydowskiego brała udział w działaniach wojennych. Chaim Ringiel z Krzywczy brał udział w walkach w Rumunii, a jego dwaj krewni służyli w 5 batalionie 10 brygadzie CK Armii.alt
Z Woli krzywieckiej w walkach brali udział bracia Pawłowscy Jan i Michał ten pierwszy zginął. Również z tej miejscowości wojenne fronty zwiedził p. Pela . W obronie Twierdzy Przemyśl brał udział Szczepan Rostecki urodzony i zamieszkały w Woli krzywieckiej [Na zdjęciu obok]. Po zdobyciu twierdzy przez Rosjan został wzięty do niewoli, z której szczęśliwie powrócił kilka lat później po zesłaniu na Sybir . W I wojnie światowej brali również udział Józef Lach w armii Hallera i Wojciech BuryFranciszek Goleniowski ze Skopowa będąc w czynnej służbie wzięty do niewoli rosyjskiej spędził na Sybirze 7 lat. Z Ruszelczyc w działaniach wojennych brał udział Kazimierz Sapa [senior], p. Kuzyk. Z tej miejscowość zostało powołanych na I wojnę światową około 70 osób. W obronie twierdzy Przemyśl brał udział Józef Fedusio z Ruszelczyce, ur. 1892 r. Z Krążek p. Piejko i Witold Gajewski

Piękną wojenna kartę zapisał Stanisław Koszil z Babic. Do wojska wstąpił w 1912 r. walczył podczas I wojny światowej na różnych frontach m.in. włoskim. Wstąpił do oddziałów legionowych [na zdjęciu w mundurze legionowym]. W 1918 przeniesiony do Przemyśla, gdzie brał udział w jego obronie przed Ukraińcami. Za swoje zasługi został odznaczony Gwiazdą Przemyśla nr legitymacji 1209.

Te kilkanaście nazwisk uchronionych od zapomnienia to tylko niewielki procent naszych chłopaków, którzy walczyli na różnych frontach Wielkiej Wojny. Szacować należy, że z naszej gminy do wojska poszło kilkaset osób wielu z nich zginęło. Niestety mimo ogłoszonej akcji Uratuj Dziadka od zapomnienia, nikt nie nadesłał personaliów osób, które brały udział w I Wojnie Światowej. Z opowiadań wiadomo, że nie było rodziny, by ktoś nie był powołany na wojnę.

Na koniec składam podziękowanie: p. Janowi Bukowskiemu z Krzywczy, p Janowi Chorążykiewiczowi z Warszawy, p. Edmundowi Goleniowskiemu ze Skopowa i p. Janowi Pindaczkowi z Krążek, p. Piotrowi Sobolowi z Krzywczy , p. Piotrowi Fedusio za podanie nazwisk i uratowanie od zapomnienia naszych przodków walczących w Wielkiej Wojnie. Wszak za ich wielki wysiłek - Odzyskanie Niepodległości możemy się im odwdzięczyć tylko naszą modlitwą i pamięcią.

Piotr Haszczyn [uzupełniono październik 2022]

Zapraszamy na blog  - http://krzywcza.blogspot.com/

Linki

Blog Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Gmina Krzywcza Facebook - Hobbitówka

Parafia Krzywcza

Hobitówka

strona www

alt alt alt alt alt


 

 

 

 

Łatwy dostęp do innych przedsięwzięć internetowych, które są powiązane z Portalem Krzywcza Trzy Kultury oraz stron związanych z Krzywczą.