Krzywcza.eu - Dla wszystkich, którzy dobrze wspominają lata spędzone w Krzywczy.

{phocamaps view=map|id=2}

 

Krzywcza – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Krzywcza. Miejscowość jest siedzibą gminy Krzywcza. Gmina Krzywcza położona jest na obszarze Pogórza Karpackiego, nad rzeką San. Lewobrzeżne miejscowości gminy Krzywcza znajdują się na terenie Pogórza Dynowskiego (Krzywcza, Babice, Ruszelczyce, Wola Krzywiecka, Średnia, Reczpol, Skopów oraz część Bachowa - Krążki). Zaś Bachów, Chyrzyna i Kupna położone są na obszarze zaliczanym do Pogórza Przemyskiego.


          W rejonie Pogórza Przemyskiego występują złoża ropy naftowej i gazu ziemnego częściowo eksploatowane. Występują także wody mineralne, niestety dotychczas nie eksploatowane. W dolinie Sanu na terasie zalewowej występują złoża żwiru i piasku, z których największe to złoże w Bachowie i Ruszelczycach. Gmina Krzywcza charakteryzuje się dużą atrakcyjnością krajobrazowo-przyrodniczą, posiada liczne walory turystyczno-historyczne i rekreacyjne. Gmina jest dobrym miejscem na organizację wypoczynku świątecznego, wakacyjnego, obozów, zajazdów i spływów. Nie ma jednak zorganizowanej ku temu bazy technicznej. W gminie są dobre warunki do rozwoju gospodarstw agroturystycznych. Głównymi walorami gminy są: czyste powietrze i ekologiczne produkty rolne, wyjątkowo wygodne warunki do wędkowania, kajakarstwa, turystyki rowerowej i pieszej, biwakowania i innych form relaksu. Okoliczne lasy obfitują w jagody i grzyby, a na słonecznych stokach można zbierać lecznicze zioła.


           Obszar gminy o powierzchni 5 961 ha położony jest w granicach Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, a kolejne 3 486 ha stanowi jego otulinę. Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego jest trzecim, co do wielkości parkiem krajobrazowym w Polsce. W jego obszar obejmujący powierzchnię 61 862 ha wchodzą gminy: Bircza, Dubiecko, Dynów, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl i miasto Dynów. Otulinę o powierzchni 48 921 ha stanowi Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu. W parku utworzono kilka rezerwatów przyrody w tym między innymi położony na terenie gminy rezerwat „Brzozy Czarnej” w Reczpolu.
          Obszar o powierzchni 5 868 ha terenu Gminy Krzywcza objęty jest „Obszarem Specjalnej Ochrony Ptaków NATURA 2000”. NATURA 2000 to skrótowa nazwa sieci ekologicznej tworzonej we wszystkich państwach Unii Europejskiej, aby powstrzymać wymieranie zagrożonych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt oraz chronić różnorodność biologiczną.


          Gmina Krzywcza jest jedną z dziesięciu gmin powiatu ziemskiego - przemyskiego. Zajmuje obszar 94,98 km2. Wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo produkcja żywności oraz obsługa ludności oraz związane z tym osadnictwo. Występują tu korzystne warunki glebowe i klimatyczne do produkcji rolnej, sprzyjające uprawie zbóż, ziemniaków i roślin pastewnych.


          Głównym czynnikiem powodującym kształtowanie się procesów rozwojowych gminy są jej mieszkańcy. Pod względem zaludnienia gmina należy do jednostek o średniej liczbie mieszkańców.


          Niewielka cześć ludności czynnej zawodowo znajduje zatrudnienie w oświacie, administracji i przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, handlem i usługami. Znaczna część zajmuje się rolnictwem, produkując żywność głównie na zaspokojenie własnych potrzeb.


          Oczyszczalnia ścieków znajduje się jedynie w Krzywczy, która odbiera ścieki z tej miejscowości oraz z Ruszelczyc i z Woli Krzywieckiej. W pozostałych miejscowościach brak jest wodociągów gminnych oraz kanalizacji.

Linki

Blog Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Gmina Krzywcza Facebook - Hobbitówka

Parafia Krzywcza

Hobitówka

strona www

alt alt alt alt alt


 

 

 

 

Łatwy dostęp do innych przedsięwzięć internetowych, które są powiązane z Portalem Krzywcza Trzy Kultury oraz stron związanych z Krzywczą.