Krzywcza.eu - Dla wszystkich, którzy dobrze wspominają lata spędzone w Krzywczy.

Ostatnio dotarłem do dokumentu podziału klucza krzywieckiego między Janem i Pawłem Orzechowskimi z roku 1589. Podział dotyczył miejscowości Krzywcza, Wola krzywiecka, Średnia. Wśród wielu ważnych dla historii miejscowości informacji, które zawiera ten dokument jest również wykaz poddanych właścicieli tych ziem. Jest to najstarszy obecnie spis mieszkańców, który zawiera 139 imion bądź nazwisk naszych przodków. Takie rejestry z XVI w. są z kategorii Białych Kruków i niewiele miejscowości może się pochwalić tak obszernym wykazem swoich mieszkańców z tego okresu. Ze względu na brak jednoznacznego, stwierdzenia z jakich miejscowości pochodzą wymienione osoby należy je traktować wspólnie dla miejscowości Krzywcza i Wola krzywiecka. Osobny spis dotyczy miejscowości Średnia, który zamieszczono osobno. W imionach i nazwiskach zastosowano oryginalną pisownię.

Piotr Haszczyn

Poddani pana Jan Orzechowskiego

1.      Peus

2.      Waśko

3.      Feanik

4.      Iwaśko

5.      Pawolik

6.      Piotr

7.      Iwan

8.      Auśnik

9.      Pańko

10.  Iwanko

11.  Kuzio

12.  Iawsz

13.  Diak

14.  Tomasz

15.  Jozef

16.  Bogusz

17.  Pilip

18.  Kazik

19.  Viol

20.  Andrzey

21.  Mazuszczak

22.  Iwanko,

23.  Sionko

24.  Łyska

25.  Dańko

26.  Jwanko

27.  Tuczek

28.  Nugaley

29.  Demko

30.  Kostur

31.  Kustko

32.  Roman

33.  Lewko

34.  Hayduk

35.  Kurylo

36.  Andrzey

37.  Jacko

38.  Paweł

39.  Fetko

40.  Stefan

41.  Sionczyk

42.  Karpa

43.  Jackow

44.  Pawlik

45.  Waśko

46.  Iwaniczko

47.  Borsuk

48.  Andrzeyko

49.  Pop Spolny

50.  Borsuk

51.  Iańko

52.  Hfetko

53.  Jwawna

54.  Homik

55.  Zgaga

56.  Jaryna

57.  Fufa

58.  Proć

59.  Kużma

Poddani pana Pawła Orzechowskiego

1.      Chwietko

2.      Kowal

3.      Dańko

4.      Jozef

5.      Szczepniaki

6.      Stawowy

7.      Gotek

8.      Woytek

9.      Kumesz

10.  Moszo

11.  Piotr

12.  Skosarz

13.  Pańko

14.  Milko

15.  Jhnat

16.  Stach

17.  Butdacz

18.  Jakub

19.  Stowolik

20.  Hryc

21.  Piotr

22.  Szwieść

23.  Duszko

24.  Skrzykaćż

25.  Capowicz

26.  Jan

27.  Lewko

28.  Lastoroka

29.  Hawryto

30.  Kostur

31.  Bażan

32.  Pruk

33.  Ochrym

34.  Hryc

35.  Lewkow

36.  Proszek

37.  Fan

38.  Iwan

39.  Fan

40.  Fetko

41.  Hrycow

42.  Iwan

43.  Stec

44.  Tywolki

45.  Biliszyn

46.  Dańko

47.  Pop spolnie używany

48.  Hryń

49.  Hfetko

50.  Kostur

51.  Kacza

52.  Kotlina

53.  Hrycyk

54.  Pyszak

55.  Gawczak

56.  Margocki

57.  Maszkala

58.  Honyśko

59.  Fan

60.  Głuch

61.  Sebastian

Kmiecie ze Średniej Wsi [dziś Średnia] poddani Pawła Orzechowskiego.

1.      Kondrat

2.      Olexa

3.      Liwko

4.      Piotr

5.      Hryńko

6.      Zielonka

7.      Maciek

8.      Sadło

9.      Borys

10.  Lewko

11.  Popek

12.  Zwieliż

13.  Pop

 

Chłopi

1.      Staszek

2.      Iroian

3.      Pilip

4.      Iwan

5.      Borsukowski

Linki

Blog Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Gmina Krzywcza Facebook - Hobbitówka

Parafia Krzywcza

Hobitówka

strona www

alt alt alt alt alt


 

 

 

 

Łatwy dostęp do innych przedsięwzięć internetowych, które są powiązane z Portalem Krzywcza Trzy Kultury oraz stron związanych z Krzywczą.